Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

proteomeMAP - A technology for validation of commercial antibodies

Alternativ tittel: proteomeMAP - Teknologi for validering av kommersielle antistoffer

Tildelt: kr 1,4 mill.

Not relevant

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020