Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Phanerozoic diversification: linking observation and process

Alternativ tittel: Phanerozoisk diversifisering: fra observasjon til prosess

Tildelt: kr 9,3 mill.

Det finnes en fantastisk mengde forskjellige organismer på jorda, både av dyr, planter, sopp, bakterier, osv. Noen grupper har mange flere arter enn andre - for eksempel finnes det over ti tusen arter fugler, men færre enn tretti arter krokodiller. Forskjellene i artsmangfold mellom organismegrupper skyldes forskjeller i hvor ofte nye arter dannes og hvor hyppig gamle dør ut, både i fjern og i nær fortid. For å bedre forstå hvorfor organismegrupper som plankton, bløtdyr og pattedyr har så forskjellig artsmangfold i dag så bruker vi en rik informasjonskilde, nemlig fossilene. Fossiler er rester eller avtrykk av organismer som har levd i tidligere tider. Ved å skille mellom prosessene artsdannelse, utryddelse og sannsynlighet for fossilering kan vi bedre forstå de evolusjonære og økologiske prosessene som har vært viktige tilbake i tid. For å gjøre dette bruker vi statistiske metoder som er laget spesielt for disse spørsmålene. Så langt har vi (i) estimert antallet dinosaurarter som fantes; (ii) vist at muslinger forhindret diversifiseringen av brachiopoder, slikt at brachiopoder hadde vanskeligheter for å bli en artsrik gruppe; (iii) oppdaget at dypvannstemperatur har påvirket antall plankton gjennom 65 milliarder år, og (iv) funnet ut at kroppsstørrelse kan forutsi utfallet av konkurranser («den storre vinner»). I det siste året har vi skrevet om hvordan man kan forstå ulike faktorer som har bidratt til de evolusjonære endringene man ser hos fossiler, samt hvordan man kan forstå og kvantifisere hvor lite (eller hvor mye) innvirkning størrelse og andre kvantitative trekk har for «stasis» blant fossile arter. We bygde også statistiske verktøy som andre kunne bruke for å forstå deres dataene.

The greatest outcome of this grant is that I secured a ERC-Consolidator Grant by using opportunities provided by the RCN to develop ideas and collect pilot data for the ERC-granted project. It resulted in my having a research group currently consisting of about 12 persons (including Master students). We have also used the opportunity to build an international collaborative network both to collect difficult-to-sample information and to increase statistical expertise in our own group. We have published many papers in highly respected journals within the fields of evolution, ecology and paleontology. This acknowledgement of our work probably also contributed to my being employed as an executive editor (1.5 years ago) at a top ecology/evolution journal with the British Ecological Society, thus highlighting Norway's contribution to the field. I have also been invited to be a CO-PI on internationally funded projects, probably because of the visibility our RCN funded work has gained.

Rates of evolution as manifested in diversity dynamics vary in time, space and among groups of organisms. Despite consensus that speciation/origination and extinction rates vary over the Phanerozoic, there is little agreement on the estimates of these rat es, nor processes behind their variation. This is because existing models do not adequately capture the processes that generated fossil data, from which inferences regarding diversification are made. The aim of LINK is to recover true evolutionary pattern s and processes from data filtered through and biased by incomplete sampling in the fossil record. By explicitly modeling both evolutionary processes as well as the imperfect observation of such processes, I will generate new, robust estimates of Phaneroz oic global diversification. Using these accurate estimates of diversification and measures of their uncertainty, I will then quantify the contributions of climate, autecological traits and other biological factors to variation in global diversification ra tes. Global dynamics result from individual-level dynamics. Hence, I propose to disassemble geographical trajectories of individual fossil taxa to understand meta-population dynamics and their contribution to global processes. Local drivers can likewise contribute to global processes. I propose to synthesize existing data of local climate variation and abundance dynamics of individual species in high-resolution time series from the biostratigraphic literature in a new database. Applying novel analyses to this new database, I will shed light on how local climate variation drive changes in local abundances, immigration and emigration. In doing so, I will narrow the gap between local and global processes and ultimately link species- and global-level dynamic s.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol