Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

3D Cement Evaluation in new and old wells using novel X-ray tomography

Alternativ tittel: 3D sement evaluering i nye og gamle brønner ved bruk av ny røntgen tomografi

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektnummer:

235254

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Evaluering av integriteten og kvaliteten av sement, som brukes som tetning mellom foringsrøret og formasjon i en oljebrønn, er avgjørende for sikker drift av brønnen. Feil ved sementen kan være grunnen til alvorlige ulykker. Det de fleste husker ulykken i Mexicogolfen i 2010, da riggen Deepwater Horizon ble innvolvert i en katastrofe. I dag er det er mange tilgjengelige evalueringsverktøy i markedet. De mest vanlige er basert på lyd eller ultralydteknologi. Alle løsningene innhenter data som må tolkes for å kunne vurdere kvaliteten på sementlaget som omgir foringsrøret. Denne teknologien er over 20 år gammel. For å bekrefte sementplassering og integritet i en standard, vertikal brønn har denne teknologien vist seg å gi greie resultater. Men, det allment a nerkjent i bransjen at slike teknikker ikke alltid gir absolutte og konklusive resultater. I moderne og komplekse boresituasjoner, hvor komplekse sementsystemer er brukt, vil evaluering av sementen være vanskelig. For å møte disse utfordingene utvikler V isuray et revolusjonerende tredimensjonalt 360graders sementevalueringsverktøy. Utstyret er basert på en ny røntgen og tomografi teknikk. Ved hjelp av høyenergi røntgenstråler og unike røntgendetektorer, vil dette verktøyet være i stand til å vurdere alle typer sement og tetningsmateriale samt undersøke dobbel casing/sement strenger. Ved å utvikle et nytt databehandlings- og tolkningsverktøy, vil Visuray gi brukeren et tredimensjonalt og høyoppløst røntgenbilde av brønnen. Dermed kan brukeren evaluere for deling av sementen rundt hele omkretsen av brønnen. De tekniske forbedringene og visualiseringsmulighetene som dermed blir tilgjengelige, vil gi operatøren rask og pålitelig informasjon. Dette vil forbedre beslutningene som skal tas i komplekse brønnscena rier. Det nye verktøyet vil også ha et stort bruksområde innen P&A sektoren, en sektor som vokser og som vil bli betydelig i årene som kommer. Flere brønner skal plugges og sikres for alltid.

The oil industry depends on safe and secure wells to be allowed to operate. The ability to evaluate the well integrity, not only through pressure testing, is a critical measurement for risk reduction. Drilling technology improvement has allowed operators to develop more complex well solutions. The verification of these high technology wells are done by proven but more than 20 year old innovations with short comings. By using novel X-ray based tomography Visuray plan to develop a 3D cement evaluation logg ing tool that can solve for all cement and sealing material including low acoustic impedance solutions like Foam Cement. Based on the same technology Visuray will also develop the first dual "CSG-Cement string" evaluation (CSG-Cem-CSG-Cem-Formation) for t he fast growing Plug and Abandonment segment. The hardware solutions need to be paired with answer products that is conclusive and reliable. Visuray will therefor develop a realistic high resolution image process for fast cement evaluation and decision ma king. Visuray is developing a high energy X-ray platform of tools. The 3D evaluation would mean a ground braking step change in both hardware and software challenges. In short: -Higher downhole output voltage (++450 keV) -New photon emitter design based on Carbo Nano Tubes -New detector solutions -New signal and image solutions -Interpretation and answer products The verification industry is currently using sonic and ultrasonic technologies. A market study indicates that the verification market world wi de by 2015 will be at USD1,2B. A study by Norsk O&G P&A Forum calculated that over the next 20 years operator in Norway spend USD100B. With a 3D Dual Casing verification solution, this could be considerably reduced and possibly as much as 40% through.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum