Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized clinical intervention trial of acetylsalicylic acid secondary prevention in colorectal cancer

Alternativ tittel: Randomisert klinisk intervensjonsstudie for å undersøk sekundær-preventiv effekt av acetysalicylsyre ved tykktarmskreft

Tildelt: kr 5,0 mill.

Acetylsalisylsyre er et billig og trygt medikament som kan ha en forebyggende effekt i utvikling av kreft, spesielt tykktarmskreft. Eksperimentelle og kliniske data kan tyde på at effekten kan være enda større på tilbakefall etter operasjon, noe studien som vil bli gjennomført i dette prosjektet tar sikte på å gi et svar på. Vi vil undersøke effekt av behandling med acetylsalisylsyre etter operasjon (3 års behandling) hos pasienter med tykktarmskreft som opereres for spredning til lever. Tilbakefall av sykdom vil bli målt som frekvens av og tid fra operasjon og koblet med undersøkelser av pasientnytte og helseøkonomi. Dersom man finner en behandlingseffekt kan det komme pasienter til nytte i fremtiden fordi det etter nærmere undersøkelser og vurdering vil kunne være aktuelt å sette pasienter på acetylsalisylsyre etter operasjon for å redusere risiko for eller utsette tid til tilbakefall. Første pasient i studien ble inkludert ved Oslo universitetssykehus desember 2017. Primo 2018 begynte Sverige også å inkludere pasienter (6 sentra) og i august 2018 ble også Danmark med i studien (3 sentra). Dette løfter studien til å bli en skandinavisk studie og vil medføre at vi raskere får inkludert de 800 pasientene vi trenger i studien. Det var planlagt en inklusjonsperiode på 3 år, men det viser seg at mange flere pasienter enn vi hadde beregnet allerede bruker blodfortynnende medikamenter og derfor er inklusjonsperioden forlenget.

Although a tumor with activating mutations should be recognized as foreign by the immune system and eliminated, many cancer cells evade the immune system and are therefore selected and propagated. We have, as one tumor immune evasion mechanism, described how peripherally induced regulatory T cells express COX-2, secrete prostaglandin E2 (PGE2) and elicit the immunosuppressive cAMP pathway in effector T cells. Furthermore, we have shown in two clinical observational studies that PGE2 has a third role (in a ddition to its proliferative and angiogenic effects) in tumor immune evasion particularly in colorectal cancer (CRC) by suppressing tumor immunity and how the level of immune suppression this is linked to clinical outcome post-surgery. Hindering the immun e evasion in order to boost anti-tumor immunity is particularly important once the cancer is established, e.g. after cancer surgery. Here, we shall capitalize on our findings and progress to an interventional multi-centre, randomized clinical trial on sec ondary prevention of perturbing PGE2 signaling by COX inhibition in CRC patients with liver metastasis undergoing liver resection (interventional drug: acetylsalicylic acid (ASA), 160 mg OD, 3 years; design: randomised, placebo-controlled, 400 patients in each arm) and with disease recurrence, CRC-specific mortality and cost as endpoints (WP1). This will be accompanied by studies of Health-related Quality of Life and resource use to assess patient and societal benefits in both of the above (WP3). ASA inte rvention may have significant cost-effectiveness, but publicly funded studies are required for re-purposing of such a generic drug (no industry interest). [A parallel registry study on primary CRC patients (2007-11 cohort, Cancer Registry of Norway, CRC Clin.Reg.) coupled with the Norwegian Prescription Database to stratify on ASA users and non-users and assessing effect on the risk of disease recurrence (metastases) (WP2) is funded elsewhere.]

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering