Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smidige metoder for global utvikling

Alternativ tittel: Agile methods for global software development

Tildelt: kr 16,3 mill.

Utvikling av programvareprodukter skjer i økende grad i globale prosjekter. De viktigste grunnene er tilgang på nye markeder, økt kapasitet, og tilgang til ny teknologi. For norske programvarebedrifter er global utvikling kritisk for å lykkes i sine markeder i framtiden. Imidlertid er det store utfordringer i å gjennomføre globale programvareutviklingsprosjekter med økende krav til hyppige leveranser, produktkvalitet og kundenærhet. Studier viser at globale prosjekter i snitt bruker 250 % mer ressurser enn samlokaliserte prosjekter. Det er særlig tre barrierer som gjør samarbeid over avstander vanskelig: forskjell i tidssoner, forskjell i geografi, og sosiokulturelle forskjeller. De siste årene har norske bedrifter opplevd en stor produktivitetsgevinst med smidige metoder. Dette prosjektet vil lage nye metoder som muliggjør slike gevinster for norske bedrifter også innen global programvareutvikling. Prosjektet har arrangert flere fagsamlinger for bedriftene i samarbeid med forskningsprosjektet Agile 2.0, A-team, ScrumScale og Suss. Tema har vært: prosessforbedring i store prosjekter, smidig ledelse, kontinuerlig læring i distribuerte team, hvordan få til gode distribuerte team, innovasjon i smidige team og organisasjoner, og ikke funksjonelle krav. Prosjektet har beskrevet baseline når det gjelder distribuert utvikling i de tre involverte bedriftene. Smiglo har tatt frem forskningsbaserte retningslinjer for: organisering av testaktivitet i distribuerte prosjekter, oppstart av nye virtuelle team, forbedring av virtuelle team, teknikker for virtuelle team (for eks verktøy og praksiser for daglige møter), coaching av virtuelle team, kommunikasjon mellom team og den distribuerte organisasjonen, innovasjon i virtuelle team, selvstyrte kryssfunksjonelle virtuelle team, testorganisering og storskala distribuerte prosjekter. Disse retningslinjen er publisert i en bok. Prosjektet har levert følgende publikasjoner: Managing Knowledge in Global Software Development Projects (IT Professional Magazine 2014), Networking in a large-scale distributed agile project (ACM 2014), Continuous Software Testing in a Globally Distributed Project (IEEE 2015), Coaching a global agile virtual team (IEEE 2015), A general theory of software engineering: Balancing human, social and organizational capitals. (JSS 2015), Enabling knowledge sharing in agile virtual teams (IEEE 2016), Shared knowledge in virtual software teams A preliminary framework (IEEE 2016), Exploring Norms in Agile Software Teams (Springer 2016), Trends in Large-Scale Agile Development (ACM 2016), Communication between Developers and Testers in Distributed Continuous Agile Testing (IEEE 2016), Are Daily Stand-up Meetings Valuable? (Springer 2017), Software Teams and Their Knowledge Networks in Large-Scale Software Development (IST 2017), Are Daily Stand-up Meetings Valuable? A Survey of Developers in Software Teams (Springer 2017), Inter-Team Coordination Mechanisms in Large-Scale Agile (ACM 2017), Emerging Research Themes and updated Research Agenda for Large-Scale Agile Development: A Summary of the 5th International Workshop at XP2017 (ACM 2017), Daily Stand-Up Meetings: Start Breaking the Rules (IEEE SW 2018)

Utvikling av programvareprodukter skjer i økende grad i globale prosjekter. De viktigste grunnene er tilgang på nye markeder, økt kapasitet, og tilgang til ny teknologi. For DNV GL Software, Fara og Storebrand er global programvareutvikling kritisk for å lykkes i sine markeder i framtiden. Imidlertid er det store utfordringer i å gjennomføre globale programvareutviklingsprosjekter med økende krav til hyppige leveranser, produktkvalitet og kundenærhet. Studier viser at globale prosjekter i snitt bruker 25 0 % mer ressurser enn samlokaliserte prosjekter. Det er særlig tre barrierer som gjør samarbeid over avstander vanskelig: forskjell i tidssoner, forskjell i geografi, og sosiokulturelle forskjeller. De siste årene har norske bedrifter opplevd en stor prod uktivitetsgevinst med smidige metoder. Dette prosjektet vil lage nye metoder som muliggjør slike gevinster for norske bedrifter også innen global programvareutvikling.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena