Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Miniature Ultra-Sensitive 3-C Accelerometer

Alternativ tittel: Miniatyr Ultra-Følsom 3-C Akselerometer

Tildelt: kr 3,7 mill.

Målet med prosjektet er å utvikle en ny type sensor som skal gi bedre kvalitet på seismiske data. Sensorer brukes for å måle intensiteten av seismiske bølger som reflekteres av geologiske strukturer under havbunnen. De seismiske målingene gjør det mulig å avbilde disse geologiske strukturene, og gir indikasjoner på om det finnes olje og gass der. PGS er en av de ledende aktørene internasjonalt innen avansert seismikk, og tilbyr et bredt spekter av tjenester og produkter som blant annet omfatter seismikk og elektromagnetiske målinger, datainnsamling, prosessering, reservoar analyse og tolkning, og seismiske databaser. Vi hjelper oljeselskapene med å finne olje og gass-reservoarer offshore. Nylig er det det gjort flere funn på Norsk sokkel som viser verdis kapningspotensialet som finnes for Norsk offshoreindustri. Bedre avbildning vil ikke bare hjelpe oss med å finne nye områder med olje og gass, men vil også hjelpe oss med å se det fulle potensialet av mere modne områder, som for eksempel Nordsjøen. I løp et av de siste årene har SINTEF utviklet flere nye ideer, patenter og produkter basert på MEMS (Mikro-Elektro-Mekaniske-Systemer) sensorer. Disse sensorene er små og har høy følsomhet, noe som bidrar til bedre seismiske bilder, samtidig som teknologien mu liggjør masseproduksjon til lav kost.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum