Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ArchOptix

Alternativ tittel: ArchOptix

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

235412

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Markedet for ultra-sikker langtidslagring av digitale data er allerede stort og stadig voksende. Piql AS har gjennom Eurostars prosjektet "Archivator" (E!4863) utviklet en teknologi for migrasjonsfri langtidspreservering av digitale data. For å imøtekomme den forventede økningen i mengden data som må langtidslagres må teknologien videreutvikles. Målet er å øke skrive og lesehastigheten, samt å øke data tettheten på lagringsmediet. For å få økt skrive og lese hastighet så kreves det utvikling av nye prosesser for raskere algoritmer og ny elektronikk. Det igjen medfører behov for en raskere og mer presis transport av lagringsmediet når dataene overføres. Økt datatetthet kan oppnås både med høyere oppløsning og ved å benytte flere multispektrale datalag på lagringsmediet. Et slikt lagringsmedium ble utviklet i Eurostars prosjektet "MiLoS" (E!7360) og videreført i PreservIA prosjektet. Et slikt medium med både høyere oppløsning og flere datalag trenger optiske systemer med høy ytelse. ArchOptix har tatt piqlWriter (prosessen for å skrive dataene på lagringsmediet) og piqlReader (prosessen for å lese dataene på lagringsmediet) og optikken til et nytt nivå. I prosjektperioden har flere metoder for å lese og skrive data blitt designet og evaluert, og ved prosjektslutt har man kommet frem til endelige spesifikasjoner og design for neste generasjons leser og skriver. Det nye lagringsmediet fra «MiLoS» og PreservIA prosjektetene krever at PiqlWriter og PiqlReader kan håndtere den høye oppløsningen og andre egenskaper ved lagringsmediet for å kunne gjenskape det digitale innholdet. Før prosjektstart fantes det ingen løsning for piqlWriter og piqlReader som innfridde gapet mellom den høye hastigheten, det optiske systemet og den nødvendige softwaren som er nødvendig for å akselerere og optimalisere datagjenfinningen. Resultater i prosjektet: Prosjektet har vurdert ulike tekniske løsninger og ferdigstilt både toppnivå kravspesifikasjon og kravspesifikasjonene for delsystemene. Design av høyhastighets skrivesystem og multispektralt høyhastighets lesesystem. Utvikling av flere prototyper for lesesystemer med forskjellige bølgelengder (forskjellige typer lyskilder) og evaluering av disse mtp uniformitet og dynamikk i bilde. Evaluering av bilde stabilitet under høhastighets lesing og skriving, samt forslag til forbedringer basert på dette. Basert på disse testene og prototypene har man kommet frem til endelig design og spesifikasjon av systemer for serieproduksjon.

Due to the large (and growing) market opportunity for long term preservation of digital data, the proposed and demonstrated technology from the Eurostars project "Archivator" (E!4863) shall be driven forward into a future roadmap. It targets for higher writing and reading speed, and increased data density on the preservation medium to cope with expected data growth scenarios. Higher writing and reading speed requires faster processing algorithms and electronics as well as a different approach of transporting the preservation medium faster and at the same time more precisely. Increased data density on the preservation medium can be achieved both with higher resolution as well as by multiple spectrally separated data layers or multidimensional use of single data layer. Higher resolution and multi-layer/dimensional storage medium requires ultra-high performance multispectral optical systems both for the writing and the reading system. THE ARCHOPTIX PROJECT - BREAKING ESTABLISHED BARRIERS OF TECHNOLOGY The ArchOptix project will take the data writer (i.e. the process of writing data onto the preservation medium) and data reader (i.e. the process of reading data off the medium) systems and optics to the next level: A multi-layer/dimensional storage and preservation medium demands for writing and reading devices that can cope with the high resolution and dynamics of the medium and its specific characteristics to reproduce digital content. No such devices are available today and the ArchOptix project intends to fill this gap by demonstrating high-speed continuous multispectral systems and optics (illumination and imaging lens) for both writing and reading, including most powerful control and data processing software to accelerate and optimize data reconstruction speed

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena