Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IMTE: Immersive Media Technology Experiences: Horizon2020

Tildelt: kr 11 436

Aktivitetene vil være: Nettverksbygging: Deltagelse på ICT2013 Konsortiedannelse: med hensikt å danne konsortier og følge opp konkrete resultater fra F2F Brokerage deltagelse fra ICT2013 face2face meetings within the ICT 2013 event? Andre relaterte akti viteter : formelle møter med Project Officers innenfor relevante direktorat i) DG CONNECT Unit G2 - Creativity: CNECT-G2@ec.europa.eu og ii)DG CONNECT Unit G1 - Converging Media & Content: CNECT-G1-RESEARCH@ec.europa.eu. Participation in New NEM meetings . The Networked Electronic Media (NEM) initiative has been positively assessed by the European Commission as completely aligned with the revised criteria for H2020 ETP recognition

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon