Tilbake til søkeresultatene

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

FRANCO-NORDIC SYMPOSIUM PARIS 3.-5.NOVEMBER 2014

Alternativ tittel: Fransk-nordisk konferanse Paris 3.-5. noveber 2014

Tildelt: kr 90 938

Arrangementet har som formål å samle nordiske og franske historikere omkring sentrale spørsmål i nordisk historie. Tematisk og kronologisk spenner disse fra middelalderens kongedømme til dagens "nordiske modell", men det vesentligste temaet for konferanse n er overgangen fra enevelde til konstitusjonelt styre, fra 1700-tallet til 18090-tallet, med særlig vekt på begivenhetene i Norge og Norden rundt 1814 og utformningen av den norske Grunnloven i 1814. Som ledd i arrangementet holdes det (minst) to publik umsrettede foredrag (på fransk) for en bredere tilhørerskare, i samarbeid med Den Norske Ambassade og den norske og svenske klubb i Paris. Disse foredragene vil presentere begivenhetene i 1814 - den norske selvstendighetsbevegelsen og den følgende unionen med Sverige - og herunder legge vekt på å få frem resultatene av den nyeste forskningen om 1814.

On the occasion of the bicentenary of the Norwegian-Swedish personal union in 1814 and of the (modified) Norwegian constitution of 4 November 1814, and in the framework of the cooperative agreement between Université de Toulouse 2 le Mirail (UFR d'Histoir e) and the University of Oslo (IAKH), a symposium is organized in Paris 3.-5. November 2014. Organization and programme committee consists of Professors Kristine Bruland and John Peter Collett, University of Oslo, Associate Professor Kai Østberg, Telemar k College, Professor Maurice Carrez, Université de Strasbourg, and Professor Jean-Marc Olivier, Université de Toulouse 2 Le Mirail. Substantial parts of the programme are devoted to the transition from autocratic rule to constitutional and democratic rul e, with special emphasis on the Norwegian constitution of 1814, but these questions will be treated in international context, both comparatively to the larger Scandinavian picture, but also from a French-Scandinavian angle. ?The French model? was of pivot al importance both for the autocratic rule of 17th and 18th century Scandinavia, and for the subsequent development of constitutional rule and the development towards modern democracy. Other parts of the symposium will focus on the importance of 'the Nor dic model' in the way that this model became relevant to French society and politics and there will also be a discussion of the current state of research in Nordic history: Does there exist anything such as a Nordic model, and how can it be understood?

Budsjettformål:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Finansieringskilder