Tilbake til søkeresultatene

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Fra imperiale mellommenn til statsbærende sjikt ? det danske imperium og dets norske embedsmenn

Tildelt: kr 28 803

«Manning the state» har hatt to hovedformål. For det første har det vært et mål å vurdere om den samfunnsvitenskapelige imperielitteraturen kunne gi nye perspektiver på 1814 og den norske selvstendigheten. For det andre har prosjektet hatt et særlig fokus på de mennene som først kan forstås som imperiale mellommenn, men som deretter ble den nye statens styrende sjikt - embedsmennene. På begge disse feltene, og på begrepsutvikling så vel som teoretisering av eksisterende empiri, har prosjektet frembragt n y kunnskap. For å presentere denne nye kunnskaper ønsker vi å arrangere et seminar høsten 2014.

Budsjettformål:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Finansieringskilder