Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and the Political Sustainability of the Welfare State

Alternativ tittel: Innvandring og velferdsstatens politiske bærekraft

Tildelt: kr 5,4 mill.

Formålet med prosjektet er å bedre vår forståelse av hvordan innvandring påvirker velferdstatens politiske bærekraft. I én del av prosjektet studerer vi politisk bærekraft ved å studere sammenhengen mellom velgernes holdninger til innvandrere og deres oppslutning om velferdsstaten. Vi har gjennomført et surveyeksperiment i Norge som viser at velgernes holdning til en økning i barnetrygden er sensitiv til informasjon om at arbeidsinnvandrere med barn i hjemlandet kan motta barnetrygd, men den er ikke sensitiv til informasjon om at nyankomne flyktninger har tilgang (publisert i Scandinavian Political Studies). Videre har vi har studert hvorvidt det å havne på rom med en person med ikke-etnisk norsk bakgrunn under rekruttskolen i førstegangstjenesten påvirker holdninger til innvandrere, og adferd i et tillitsspill. Vi finner at synet på innvandreres arbeidsetikk endres, men ikke syn på såkalt velferdsdualisme (publisert i European Journal of Political Research). I tillitsspillet finner vi at noen grupper viser sterkere tillit til minoriteter (foreløpig upublisert konferansepaper). I den andre delen av prosjektet studerer vi den politiske bærekraften ved å studere hvordan innvandringsspørsmålet har påvirket stemmegivning og velferdspolitikken. I ett arbeid studerer vi hvordan det å konkurrere med innvandrere på arbeidsmarkedet påvirker partivalg. Resultatene viser at gruppen som opplever lønnspress som resultat av innvandring blir polarisert, én gruppe går mot høyre, mens én gruppe går mot venstre (under vurdering hos vitenskapelig tidsskrift). I et annet paper studerer vi sammenhengen mellom andel innvandrere i befolkningen og endringer i sjenerøsiteten i velferdsordningene. Vi finner en negativ effekt på sjenerøsiteten, men det er for stor usikkerhet i estimatene til at vi trekke sikre konklusjoner (under vurdering hos vitenskapelig tidsskrift). I et tredje paper studerer vi hvordan middelklassevelgeres partivalg er sensitivt til politiseringen av innvandringsspørsmålet, og finner at middelklassen blir mindre tilbøyelig til å stemme på venstrepartier dersom innvandringsspørsmål blir politisert (publisert i Comparative European Politics). Prosjektets hjemmesider: http://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/innvandring-og-velferdsstatens-politiske-berekraft.html

The main aim of the project is to improve our understanding of the impact of immigration on the political sustainability of the welfare state. In one part of the project we examine the political sustainability by exploring the relationship between immigration, views on immigrants and welfare state preferences among the voters. We are in particular interested in voters' support for a dualization of welfare benefits where access to benefits depends on for instance citizenship. To examine this issue with an aim of making causal inferences we conduct survey experiments in Norway and Denmark (which has different experiences with welfare dualism) and we exploit that soldiers doing their compulsory military service are randomly allocated to serve and live with a soldier of minority background and study how views on immigrants and welfare state preferences change during military service for those who serve with a soldier with a minority background and those who did not. In the second part of the project we examine the political sustainability by exploring the impact of immigration on welfare state policy platforms of the political parties, and the development of welfare state policy platforms of anti-immigration parties. Here we conduct qualitative studies of anti-immigration parties in the Scandinavian countries, as well as parties across the OECD area. Both parts have a cross-national, longitudinal research design, and the quantitative analyses rely on Instrumental Variables techniques to give estimates a causal interpretation. In one subproject we also examine the direct link between immigration flows and the development of social insurance policies, thus, we examine how immigration influences both the demand and the supply of welfare state benefits.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon