Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe

Alternativ tittel: Muslimsk aktivisme og europeisk politikk: Møtepunkter mellom kultur og struktur i det flerreligiøse Europa

Tildelt: kr 9,1 mill.

Dette prosjektet handler om identitetspolitikk blant muslimer. Spørsmålet er hvordan staten kan være beskyttet fra religionen og hvilket krav bør religionen ha til være beskyttet av staten. Vi spør hvordan muslimer blir påvirket av å leve i ulike land i Vest-Europa, og hvordan beslutningene til politikere i europeiske stater blir påvirket av muslimsk aktivisme. Hovedkilden er muslimske ledere og de politikerne som arbeider med integrasjonsspørsmål i Norge. Prosjektet har i hovedsak vært konsentrert om situasjonen i Norge, men gjennom internasjonalt forskningssamrabeid har også perspektiver fra andre land blitt trukket inn. Forskergruppen består av forskere fra Norge, Nederland og USA . Det teoretiske målet med å studere disse prosessene er å forstå skjæringspunktet mellom det vi kaller "kultur" og "struktur": Hvordan er samspillet mellom den politiske og juridiske reguleringen av islam, og hva muslimske ledere og nasjonale politikere tenker og gjør? Vårt praktiske mål er å utføre forskning som kan være av verdi for både muslimske minoriteter og politikere i Europa, vedrørende rommet for islam i europeiske samfunn.

Effektene av prosjektet er foreløpig begrenset fordi sentrale deler enda ikke er publisert, men vil bli levert inn til vurdering for PhD i slutten 2019, og offentliggjort i 2020. Det er imidlertid allerede publiserte noen arbeider i form av vitenskapelige artikler. De potensielle effektene av prosjektene er betydelige. Prosjektet inngår i en pågående debatt om religionens plass i det sekulære Norge. Gjennom å gå inn i skjæringsfeltet mellom statens behov for kontroll og menighetenes ønske om autonomi har prosjektet bidratt til å klargjøre viktige grenseoppganger i det sekulære Norge. Ikke minst er det betydningsfullt å identifisere tilsiktede og utilsiktede virkninger av dagens regime for offentlig støtte til menighetene. At forskere på prosjektet er synlige i media og på konferanser, er med på å bringe resultatene ut til offentligheten.

The project aims at exploring the relationship between structure and culture - structure here being defined as political and legal regulations concerning Islam, and culture being defined as socially embedded mental content among Muslim actors in Europe. W e want to study this through exploring the impact of governance of Islam on Muslim political thought, and the impact of Muslim action and initiatives on governance of Islam. We pursue this goal by undertaking an historically oriented, multidisciplinary and comparative case study of three countries: France, England and Norway. In each of the countries we will study the development in two fields: Muslim political thinking on the elite level, concerning how Muslim religious elites envision the integration of Islam and Muslims into secular democracies, and the development of national models for governance of Islam and Muslims. The research questions, mention under "objectives of the project", will be answered through three interrelated work packes: - The aim of WP1 is to map how Muslim religious leaders in England, Norway and France understand the relationship between Islam and politics, and whether different national models for governance of Islam seem to influence their opinion formation. . The main sou rce of data will be interviews with the involved actors, concerning their religio-political world views. - The aim of WP2 is to reverse the question in WP1, and ask how the regimes for governance of Islam in these countries are influenced by Muslim politi cal action or Muslim initiatives in the civil sphere. The main source of data will be interviews with actors that were involved in deciscion-making processes concerning governance of Islam. - The empirical topics to be investigated in WP1 and WP2 raise se veral ethical and normative questions - concerning human rights, minority rights and state rights, and how they relate to each other. This will be investigated from legal and normative perspectives in WP2.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell