Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Dwelling and Crossing: The socio-cultural dynamics of religious spaces in Mumbai

Alternativ tittel: Dvele og krysse: Sosio-religiøse dynamikker av religiøse rom i Mumbai

Tildelt: kr 8,2 mill.

Mumbai, tidligere kjent som Bombay, er en av verdens mest folkerike byer og er karakterisert av en imponerende kulturell rikdom. Byen er for mange kjent for sin filmindustri (Bollywood), sin økonomiske betydning, og for de ekstreme kontrastene mellom stor slått glamour og dyp fattigdom. Det som ikke er like godt kjent er byens store religiøse mangfold. Mange hinduistiske og muslimske samfunn, i tillegg til kristne, zoroastrier, jøder, jainister og buddhister, har opp gjennom Mumbais historie vært en del av byens religiøse landskap, et landskap som for det meste har vært preget av fred, men også ofte av konflikt. Prosjektet studerte dette mangfoldet i et multikulturelt urbant miljø. I motsetning til tidligere forskning har fokuset ikke vært på enkelte religiøse grupper. Vi ønsket heller å se på interkulturelle religiøse rom, både reelle og forestilte. Slike rom, som selv er mangfoldige og flytende, er et resultat av sosiale dag-til-dag-praksiser, og det er mange forskjellige måter man kan studere dem på. Forskningen på byens mangfoldige religiøse dimensjoner genererte resultater som har stor relevans for studiet av urban religiøsitet i Sør-Asia og i verden, men også når det gjelder sosiale and kulturelle prosesser som påvirker sammfunnsutviklingen generelt. Studiet av religiøst blandede nabolag i ett av delprosjektene produserte data om ulike etnoreligiøse konstellasjoner og modaliteter å håndtere kulturforskjell, og om fredsstrategier i hverdagen. Et annet delprosjekt var en sammenlignende undersøkelse av religiøse steder fra forskjellige tradisjoner, som trekker til seg besøkende med ulik religiøs tilhørighet. Underprosjektets fokus var på stedenes historie, administrasjon, operasjonsmodaliteter og besøksmønster. Andre hovedtema i prosjektet har vært dynamikkene rundt interreligiøse ekteskap (med fokus på sekulær og religiøs lovgivning og kvinneorganisasjoners formidler- og politisk rolle), deltakelsen på festivaler og i prosesjoner på tvers av religion (særlig muslimsk deltakelse på den årlige Ganapati-festivalen), religion i slummene (med fokus på hverdagsreligiøsitet), og Mumbais religiøse mangfold i skjønnlitteratur (hindi, urdu og marathi). Prosjektdeltakerne har vært jevnlig i kontakt med hverandre gjennom hele prosjektperioden, har jobbet kontinuerlig med sine delprosjekter, gjennomført feltarbeid i Mumbai og holdt konferansepresentasjoner, aktiviteter som skal fortsette også i fremtiden. Prosjektets to stipendiater forventes å levere sine avhandlinger i løpet av 2019.

-

The Indian metropolis of Mumbai is one of the largest urban agglomerations in the world, with a population characterized by a high degree of religious diversity and a long record of ehtnic/religious violence. The proposed project addresses the cultural pr erequisites and consequences of religion and religious diversity for dwelling in the city. It proposes to study cross-religious spaces in Mumbai, with a focus on how these spaces are created and shaped by cultural perceptions and social practices. The app roach taken in the project differs from most earlier research by focusing not on specific religious groups, but on places, aiming at spatial cross-sections of religion. The larger project is subdivided into interrelated subprojects with clearly delineated themes: The study of neighborhoods with a religiously mixed population; sites belonging to different religious traditions that have become places of popular cross-religious cosmopolitanism; interreligious marriage; performing religious place-making (fest ivals and processions); religion in slums; religious diversity in Mumbai in fictional literature; dimensions of religious place-making ('pavement religion'); the history and prevention of conflicts. The research group consists of a core-group of religious studies scholars from the University of Bergen and four scholars from different countries (Canada, United Kingdom, Germany, Sweden) and disciplines (anthropology, political sciences, the study of literature). By analysing the religious environments of a modern multireligious global city, the research group aims to theoretically advance our understanding of urban religion. Highlighting the importance of religion in the day-to-day life of a global metropolis, the project findings will be highly useful not only for the academic world, but especially also for social and cultural policy makers and administrators nationally and worldwide.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell