Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Emerging Leaders 2014

Tildelt: kr 0,30 mill.

Programmet samler unge deltakere fra akademia, næringsliv og forvaltning som sammen gjennomfører et program med forelesninger, workshop og kulturelle opplevelser over ei uke. Forelesningene vil ta utgangspunkt i Arctic Frontiers (AFT) årlige tematikk. I 2 014 vil fokus være på helse, miljø og samfunn, og operasjonelle utfordringer innen skipsfart og offshore i Arktis. Samtidig etterstreber programmet å gi en generell innføring i økonomisk utvikling, muligheter og utfordringer, ressurser, historikk og utfor dringer i nord. Med hurtigruten som ramme blir det også lagt opp til et kulturelt program med fokus på musikk, kunst, natur og lokal mat. Deltakerne utfordres til å levere en presentasjon over et oppgitt tema knyttet til programmet som del av policy sesjo nen under Arctic Frontiers 2014. Arctic Frontiers er en internasjonal debattarena for sentrale miljø- og samfunnsmessige problemstillinger, muligheter og utfordringer i nord. Sentralt står målsettingen om å lage en møteplass for forskning, næringsliv og p olitikkutforming, og en arena der unge forskere og yngre fra yrkeslivet kan delta. Arctic Frontiers har en politikk del og en vitenskapelig konferanse. AFT knytter også det internasjonale bakteppet for forskning til næringsutvikling i Norge og Nord-Norge i et eget sidearrangement under tittelen Næringspolitisk Forum. Norges forskningsråd har fra starten av vært en av de viktigste støttespillerne for konferansen.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid