Tilbake til søkeresultatene

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

Tildelt: kr 6,0 mill.

Aktivitet:

ESSURVEY-European Social Survey

Finansieringskilder

Temaer og emner

LTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPortefølje Velferd, kultur og samfunnInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 VelferdstjenesterPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieTjenesterettet FoUVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)UtviklingsarbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Utdanning og livslang læringUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseInternasjonaliseringVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKulturKultur, språk og mangfoldPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapForskning og innovasjonVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivUtdanningUndervisning og læring