Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse 2014

Tildelt: kr 49 999

NIK (Norsk informatikkonferanse) har vært arrangert årlig siden 1988. Det er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk. Konferansen tar opp både teoretiske og praktiske emner innen fagområdet. NO KOBIT (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi) har vært holdt årlig siden 1993. Det er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonssystemer og informasjonsvitenskap. Konferansen tar i hovedsak opp temaer knyttet til ut vikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, og samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet. NIK og NOKOBIT har vært samlokalisert siden år 2000. De siste årene er også NISK (Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse) blitt samlokalisert med NIK og NOKOBIT. Signalbehandlingsmiljøene hadde tidligere sin egen konferanse (NORSIG), men den konferansen er ikke blitt holdt de siste årene. Av den grunn vil NIK konferansene prøve å invitere til bidrag fra signalbehandlingsmiljøene. Samarbeid nasjonalt: Konferansene arrangeres ved ulike lærersteder fra år til år. I 2013 var Universitetet i Stavanger arrangør. Tidligere arrangører er blant andre H øgskolen i Gjøvik, NTNU, UiA, HiO, HiMolde, HiBU, NHH, HiBO, UiO, UiT, UiS og UiB. Konferansene får bidrag og deltagere fra alle Universiteter og Høgskoler i Norge. Konferansen er den viktigste årlige nasjonale samlingsplass for presentasjon av forsknings resultater for disse miljøene. Samarbeid internasjonalt: Mesteparten av bidragene til konferansene er på engelsk og presenteres også ofte på engelsk noe som har gjort arenaen internasjonal. Dette har sterk sammenheng med at de fleste PhD-stipendiatene er internasjonale og konferansene danner således en viktig møteplass for internasjonale forskere knyttet til det norske fagmiljøet. I tillegg er det ofte invitert sentrale internasjonale keynote foredragsholdere.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet