Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Window Integrated Solar Collector

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektet handler om å lage vinduer som fanger opp den unyttige delen av solspekteret (IR-stråling / varmestråling) og gjør den om til elektrisk energi. Dette skal fås til vha. nanopartikler som sprer IR-strålingen sideveis så den forplanter seg bort til endene av glasset. Resiprositetsteoremet i elektromagnetisme viser seg å gi klare begrensninger til hvor effektivt et slikt vindu kan være. Vi har diskutert ulike implikasjoner av resiprositetsteoremet, og kommet fram til at det er nødvendig å heve blikket og vurdere måter å komme rundt disse begrensningene.

POPULÆRVITENSKAPELIG SAMMENDRAG Et vindu skal slippe synlig lys inn og skal ikke forvrenge bildet av utenomverdenen. Utover dette ønsker man vanligvis at det isolerer godt i den kalde årstiden. Men i store deler av verden brukes mye energi på air-conditi on. Her vil det derfor være meget energibesparende hvis den infrarøde (IR) delen av solspekteret ikke slipper igjennom vinduet. Man kan se for seg enda mer energibesparelser hvis man til og med kunne nyttegjøre seg av denne ekstra energien. Dette er netto pp målet med prosjektet WISC: Vi vil lage vinduer som gjør om IR til elektrisk energi i stedet for å varme opp rommet innenfor. Dette skal skje ved å bruke metalliske nanopartikler til å spre IR-strålingen sideveis, slik at den kan fanges opp av termoelek triske elementer.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi