Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BIG INSIGHT - Statistics for the knowledge economy

Alternativ tittel: Big Insight

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektnummer:

237718

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

2020 har vært det første året av Covid-19-pandemien, som ankom Europa tidlig i januar og i Norge en måned senere. I mars innførte den norske regjeringen en delvis nedstenging av hele landet. Etter ytterligere en måned var overføringen av viruset igjen under kontroll, og landet kunne sakte åpnes igjen. Beslutningene tatt av den norske regjeringen var basert på råd fra FHI. FHIs forståelse og prediksjoner var basert på matematiske modeller av epidemien. Disse modellene bygger på daglige data fra de norske sykehusene og data hentet fra resten av samfunnet. Mobilitet til enkeltpersoner ble implementert i modellene ved bruk av daglig mobilitetsdata fra Telenor. Disse FHI-modellene ble laget av FHI-modellgruppen, ledet av professor Birgitte De Blasio, med BigInsight som en sentral del, både med personer og ved at modellene stammer fra forskning ved BigInsight. BigInsight har samarbeidet med Telenor om bruk av mobildata, en unik mulighet sett i et internasjonalt perspektiv. Vi implementerte modellene, studerer resultater, utarbeider daglige og ukentlige rapporter, som er publisert av FHI og vi snakket med media. Forskningen vår er åpen og vil bli publisert. Kodene våre blir offentliggjort. FHI, Telenor, UiO og NR har sammen produsert materialet som var grunnlaget for de politiske beslutningene i Norge for å håndtere pandemien på en veldig god måte. Vi er stolte av vårt arbeid, og takknemlige for at vi har fått lov til å hjelpe.

BIG INSIGHT produces innovative solutions for key corporate challenges facing a consortium of private, public and research partners, by developing and applying original statistical and machine learning methodologies. Fulfilling the promise of the big data revolution, we shall invent deep analytical tools to extract knowledge from complex data and deliver BIG INSIGHT. Integrating data with substantial industrial knowledge, we construct personalised solutions, predict dynamic behaviours and control processes that are at the core of the partners' innovation. This leads to value creation and brings our partners to new leading positions in their global markets. Ten user partner, major Norwegian companies and public agencies operating in different markets, three research partners and their international collaborators, unite in BIG INSIGHT to form a unique and strong research hub which will discover radically new ways to target products, marketing, prices, therapies, equipment monitoring (and more) to individual needs and conditions, providing improved quality, precisions and efficacy. We shall develop new approaches and tools to make predictions of critical quantities which are unstable and in transition, as customer behaviour, patient health, electricity prices, machinery condition, etc. This will be possible thanks to the unprecedented availability of large scale measurements and detailed individual information together with new statistical theory, computational methods and algorithms, delivered by a world-class team of scientists. Our partners will harvest results which go directly into their operative pipelines. BIG INSIGHT provides capacity to the Norwegian knowledge-based economy, by training many graduate students and renewed undergraduate studies. BIG INSIGHT is unique in its type, bringing for the first time together different industrial and research traditions, to solve ambitious innovation challenges, with long-lasting advantages for Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov