Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Conflict of Interest? Business For Peace as Development Aid in Volatile Environments

Alternativ tittel: Business for Peace: et alternativ til tradisjonell utviklingshjelp i konfliktsoner?

Tildelt: kr 5,0 mill.

Formålet med dette prosjektet var å finne ut under hvilke betingelser virksomheter kan bevege seg videre fra å «ikke gjøre skade» i de skjøre og konfliktrammede samfunnene de opererer i, til å bidra mer håndfast og positivt til fred. Denne fireårige studien av næringslivets rolle i fredsbygging har sett på initiativer innenfor en rekke kontekster med henblikk på å evaluere risikoer, heve kunnskapsnivået og øke det politiske gjennomslaget. Vi har sju empiriske hovedfunn når det gjelder hva gode bedrifter gjør for å bidra til fredsbygging og unngå utilsiktede konsekvenser ved næringsrelatert fredsbygging: 1. Gode fredsbidrag fra bedrifter blir sikret ved hjelp av kontinuerlig overvåkning og feedback i en syklus som består av forståelse av hvordan samfunn kan bli mer fredelige, av praktisk handling og av sterke analyser - fra vurderinger av sosiale og politiske effekter til oppfølgende evaluering. 2. «Fred» og «sikkerhet» er ikke begreper som betyr det samme overalt. Fredsrettede tiltak fra bedriftenes side som er klare, konkrete, utført i samarbeid med lokale partnere og oppnåelige, har større sannsynlighet for å bli betraktet som verdifulle i lokalsamfunnet. 3. Pengestrømmer som kanskje er uvesentlige for store selskaper, kan ha stor betydning i lokalsamfunn, og denne typen risikoer bør tas med når man vurderer de sosiale konsekvensene av tiltak. 4. Bedriften bør ta ansvar for fredseffekten av hele sin tilstedeværelse og sørge for at hele kjeden av leverandører og underentreprenører er konfliktfri - en grundig gjennomgang (due diligence) av leveransekjedene er avgjørende hvis man vil bidra til å bygge et fredeligere samfunn. 5. Fra bedriftens side er det to spørsmål man må stille seg og svare ja på før man går inn i freds- og utviklingsarbeid: For det første, er det vilje til å utføre næringsrelatert fredsbygging fra topplederens og styrets side? For det andre, finnes det intern kunnskap og kapasitet i bedriften til å planlegge og gjennomføre et vellykket fredsbyggingsprosjekt? 6. Bedriften bør benytte beste praksiser for fredsbygging, blant annet: Ikke tenk på deg selv som lokalsamfunnets «frelser»; lær av og arbeid sammen med andre fredsbyggere i området; finn ut hvordan dine egne unike ferdigheter kan bidra til bredere fredsinitiativer; og erkjenn at summen av fredsinitiativer ikke nødvendigvis er lik reell fred i samfunnet. 7. Bedriften bør definere en klar grense for når den skal trekke seg ut dersom en situasjon forverrer seg. Det vil gi en klarere prosess for tilbaketrekning om det skulle bli nødvendig, og vil dessuten fungere som en klarere retningslinje for vertsmyndighetene, som får vite hva slags handlinger eller politikk næringslivet (eller i hvert fall de mest progressive delene) ikke vil godta. Dette prosjektet har resultert i 13 forskningsartikler om teoretiske og case-baserte aspekter ved problemkomplekset på grunnlag av feltarbeid i Sør-Sudan, Myanmar, Colombia, Somaliland og Den demokratiske republikken Kongo, samt en veiledende sluttrapport som presenterer de viktigste lærdommene man kan trekke av prosjektet. Rapporten er skrevet for bedrifter, aktører, forskere og andre som er interessert og engasjert i hva næringslivet kan oppnå i slike områder, og gir et overblikk over de viktigste lærdommene fra en fireårig studie av næringsrelatert fredsbygging innenfor en rekke kontekster. Hovedfunnene er formulert som sju nøkkelspørsmål som kan bidra til risikoevaluering og økt positivt gjennomslag.

The new 'Business for Peace' (B4P) paradigm promotes multinational corporations in conflict zones and fragile post-conflict environments as an alternative to traditional development aid, supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the Norwe gian Agency for Development Cooperation. While B4P's positive impact through economic opening and Corporate Social Responsibility is assumed, emerging research suggests that corporate presence can instead exacerbate conflict dynamics in certain settings. It is essential to assess B4P's impact today, not only as B4P allocates substantial Norwegian (and international) funds to support corporate expansion into volatile environments, but because B4P is about to be standardized throughout all multilateral aid activities per the UN Global Compact B4P platform and the UN's 'Delivering As One' mandate. To understand how and where B4P can succeed, our core research question asks: how does international support of corporate activities in volatile environments inf luence political, economic, and social dynamics of peace and development? PRIO along with the Nordic Africa Institute (Sweden) will operationalize this question through two work packages: (1) investigating the business motivations and developmental logics underpinning the emergence of B4P; and (2) investigating the local impact of expanded corporate activities under B4P in volatile environments in four country cases: the DRC, South Sudan, Myanmar, and Somalia. Case research will be executed together with local partner institutions, complementing our team's previous field experiences with new situated knowledge. A third work package translates insights from (1) and (2) into an aggregate analysis and toolkit for forward application by policymakers, academic s and engaged publics. A high-level reference group has been assembled from across academia, policymakers and the business community to encourage the production of findings that truly speak to engaged parties.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner