Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

Tildelt: kr 0,95 mill.

ZEP er en koalisjon av interessenter som fungerer som rådgiver til EU-kommisjonen vedrørende forskning, demonstrasjon og utrulling av CCS. Bellona og SINTEF holder to av fem visepresidentverv i ZEP. Formålet med prosjektet var at SINTEF og Bellona aktivt skulle bidra gjennom ZEP som rådgivere til EU-kommisjonen, gjennom visepresidentvervene og andre verv i ZEP. Arbeidet inkluderte også å gi tilbakemeldinger på utlysningstekster for EUs rammeprogram for forskning, samt å påvirke forskningsanbefalinger og grunnlaget for EUs energi- og klimapolitikk der CCS forventes å spille en svært viktig rolle i de kommende tiårene. Anbefalinger for insentiver og politikk for utrulling av CCS er også en av Bellona og SINTEFs prioriteringer i arbeidet inn mot EU-institusjonene. SINTEFs Nils R. Røkke var Deputy Co-Chair i SET TWG I prosjektperioden. Han ledet også omformingen av ZEP fra ETP (Energy Technology Platform) til ETIP (Energy Technology and Innovation Platform). Dette inkluderte også å integrere EERA i ZEP, samt andre industrielle interessenter i Europa, f.eks. sementindustrien. SINTEF leder sammen med TNO ZEP Network Technology (NWT) som koordinerer forskjellige temporary working groups (TWG). I løpet av prosjektperioden ble en TWG satt opp for å skrive en rådgivende CCS-relatert rapport. SINTEF bidro regelmessig til å foreslå temaer for nye TWGer, i tillegg til å jobbe aktivt inn TWGene: i løpet av prosjektperioden bidro SINTEF i TWG for fremtidige CCS-teknologier og TWG som beskrev potensialet for hydrogenproduksjon fra naturgass med CO2-fangst. I dette siste arbeidet (TWG hydrogenteknologi) har SINTEF-forskere deltatt i kjernegruppen for utviklingen av en ZEP-rapport med tittelen "Commercial Scale Feasibility of Clean Hydrogen". Arbeidet ble gjort sammen med Air Liquide, Shell og GCCSI. Arbeidet ble presentert under TCCS9, og det ble godt mottatt. I løpet av prosjektperioden (særlig 2016) hadde SINTEF også en ledende rolle når ZEP gav innspill til EU-kommisjonen på Issue Paper no. 9, vedrørende fremtiden for CCS i EU. Alt i alt har prosjektet gitt SINTEF store muligheter til å lede et viktig arbeid inn mot CCS-forskningen i Europa, for å fremme

Bellona og SINTEF søker om støtte til påvirkningsarbedet i ZEPs arbeidsgrupper, og særlig vervene som visepresident for hhv. ZEPs NGOer og forskningsorganisasjoner. Vervene holdes av Frederic Hauge, Faglig leder i Bellona, og Dr. Nils A. Røkke, Klimadirek tør i SINTEF.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering