Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SUBPRO - Subsea Production and Processing

Alternativ tittel: SUBPRO - Subsea produksjon og prosessering

Tildelt: kr 96,1 mill.

Den norske olje- og gassindustrien er i verdensfronten når det gjelder utvikling og anvendelse av undervannsteknologi for olje- og gassfeltutbygginger. Det er likevel fortsatt behov for nye og innovative løsninger for å øke utvinningen og produksjonen fra eksisterende felt, redusere kostnader for nye feltutbygginger, utvikle nye og mer krevende olje- og gassfelt (f. eks. arktiske strøk, dypvann osv.) og ivareta pålitelighet, sikkerhet, energieffektivisering og miljø. For å akselerere innovasjonen innen olje- og gassindustrien på dette feltet, er det etablert et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), SUBPRO, i samarbeid mellom NTNU og 8 (9 fra 01.01.2021) internasjonale oljeselskap/leverandørselskap, og med støtte fra Norges forskningsråd. Senteret utvikler ny kunnskap, nye metoder og verktøy for design og operasjon av systemer for undervanns produksjon og prosessering. Forskningen dekker et bredt spekter fra fundamentale studier på dråpedynamikk, til gass-, olje- og vannbehandling, prosess-automatisering og -kontroll, feltarkitektur og pålitelighet, sikkerhet og miljø. Senteret kombinerer industripartnernes avanserte havbunns-kompetanse og -erfaring med tverrfaglig forskning utført av fire internasjonalt anerkjente fagmiljøer ved NTNU (Institutt for kjemisk prosessteknologi, Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for geovitenskap og petroleum og Institutt for maskin- og produksjonsteknikk). Ca. 60 personer på NTNU er for tiden involvert i SUBPRO-senteret (17 doktorgradsstipendiater, ca. 15 Masterstudenter (årlig), 6 postdoktorer og 21 professorer og 2 forskere). Senteret er organisert i fem forskningsområder som er valgt ut i nært samarbeid mellom industripartnerne og NTNU: o Feltarkitektur for havbunns-systemer o Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) o Fluid karakterisering for separasjon og flow assurance o Konsepter for separasjonsprosesser o Prosess-automatisering og -kontroll, digitalisering Senteret startet opp i august 2015 og er planlagt for 8 år. Det er til nå produsert 192 akademiske publikasjoner. Senteret samarbeider med 14 fremragende internasjonale universiteter (MIT og Carnegie Mellon i USA, 5 ledende universiteter i Brasil, Imperial College, MINES ParisTech, University of Wageningen, Aalborg Universitet, University of Aalen, University of Troyes and ETH Zurich). Resultater blir formidlet til industripartnerne gjennom referansegrupper og workshops. Resultater fra senteret har blitt formidlet på industrielle konferanser som Subsea Valley-konferansen, Underwater Technology Conference, OG21 og Tekna-seminarer. Senteret samarbeider også med Global Centre of Expertise Ocean Technology. Senteret har utløst assosierte prosjekter, som INTPART-prosjektet «Brazil Norway Subsea Operations Consortium», Safety4 - Demonstrating Safety of New Subsea Technology og AutoPRO - Digitalization for Prognosis and Autonomous Production Optimization in Offshore Production Systems.

Subsea production and processing is a key technology for exploitation of Norwegian and international oil and gas resources. New solutions are needed to reduce operation and development cost, to increase the recovery factor, to reduce implementation time for field developments, and to allow development of new more demanding fields, such as in the Northern areas and the Barents sea. In addition, subsea technology represents a new Norwegian export industry with strong development potential. Subsea technology is a broad discipline that in principle could open for several centers for research-based innovation (SFIs). To limit the scope and improve the focus, several areas are defined outside SUBPRO, e.g. electric power systems and marine operations. Even without these areas, the subject area remains too large to be covered in depth by a single SFI project. Based on discussions with industry, the SUBPRO project will therefore focus on two main subject areas 1. Subsea systems engineering with 5 subareas: Modelling and simulation, design, safety, operation and monitoring, and control 2. Subsea separation with 5 subareas: Fundamentals of heterogeneous systems, solid/liquid separation, liquid/liquid separation, gas/liquid separation and new process concepts In both these areas, the move from topside to subsea may require new solutions, which have not yet been applied to conventional topside facilities. By doing so academia and Norwegian operators and vendors will together create a robust basis for future international competition in subsea oil and gas production / processing and engineering. The SUBPRO SFI will strengthen the competitive forces of involved companies. Increased access to competent personnel at master and PhD level will result in sustained development and innovation within the oil and gas industry, far beyond the horizon of the SFI.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov