Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Center for Offshore Mechatronics

Alternativ tittel: Senter for Offshore Mekatronikk

Tildelt: kr 96,2 mill.

Prosjektnummer:

237896

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I Senter for Offshore Mekatronikk jobber fem akademiske partnere og ti industrielle partnere sammen om kunnskapsutvikling for robuste og kostnadseffektive operasjoner offshore. Akademiske partnere: Universitetet i Agder, NORCE Research, NTNU, Aalborg Universitet, RWTH Achen. Industrielle Partnere: HMH/MHWirth, NOV, MacGregor, Cameron, Bosch Rexroth, Lundin, Skeie Gruppen, Egde Consulting, Stepchange og GCE Node Forskningen i senteret skal bidra til å styrke konkurransekraft og innovasjon hos industripartnerne. Arbeidet er organisert i syv arbeidspakker som adresserer viktige utfordringer for offshore næringene som for eksempel; Pålitelige og energiøkonomiske motorer og drivlinjer (WP1: Drives) Operasjon på store dyp og under krevende bølge- og vindforhold (WP2: Motion Compensation) Kostnadseffektive og trygge operasjoner (WP3: Robotics and Autonomy) Multi-fysikk simuleringer og samkjøring av simuleringer (WP4: Modeling and Simulation) Levetidsberegninger og beslutningsstøtte (WP5: Monitoring Techniques) Optimalisering av drift og tidlig varsling (WP6: Data Analytics & Big Data) Nye forretningsmodeller, tjenesteinnovasjon og digital transformasjon (WP7: Technology Vision) I senteret forskes det på grunnleggende problemstillinger og resultatene er derfor relevant innenfor et vidt spekter av operasjoner og næringer offshore. 15 PhD og 4 Post.Doc prosjekter er fullført ved utgangen av 2021. Frem mot slutten av 2023 vil ytterligere 13 PhD og 3 Post.Doc kandidater arbeide med problemstillinger for å løse de fremtidige utfordringene innenfor offshore mekatronikk. Flere av industripartnerne i senteret er globale utstyrsleverandører og hovedmarkedet deres er offshore operasjoner rettet mot utvinning av olje&gass. Disse partnerne sitter på lang erfaring og kunnskap om hva som kreves for å lykkes med systemer og løsninger for krevende operasjoner offshore. Kombinasjonen av forskning for å løse de grunnleggende problemstillingene sammen med den enorme erfaringsbasen fra offshore operasjoner gir et svært godt utgangspunkt for implementering av resultater og innovasjon. Dessuten er det stort potensiale for teknologi- og kunnskapsoverføring inn mot nye offshore næringer som fornybar energiproduksjon, akvakultur m.v. Vi ser allerede eksempler på at flere av partnerne er aktive innen offshore vind.

Norway has succeeded in developing a competitive petroleum-related supply industry. Export from the supply industry in Norway has increased from 40 billion NOK in 2004 to over 180 billion NOK in 2012. Now, the industry faces new challenges like greater depths, the rough climate in the Arctic, environmental problems, the need for cost reduction and competition from emerging economies. The industry therefore needs to focus on systematic and disruptive innovations, and to take part in strategic research with a long-term perspective to go beyond incremental developments. The Center will unite companies, academic institutions and two research & industry cluster groups. These partners have united to focus on long-term research in several fields, with the goals of reducing reliance on trial and error, researching new tools and methods, and providing the innovations needed for the next generation of advanced robotic control applicable to offshore drilling operations for oil and gas. The proposed research program has been put together following discussions between the partners to clarify the R&D needs relevant to their medium to long term business plans, their national and international strategic planning (linked to local needs and global market opportunities), and the priorities of their (collectively determined) technology roadmap, with potential both within the target sector, and beyond. The industrial partners are: MH Wirth AS, Cameron Sense AS, National Oilwell Varco AS, Skeie Technology AS, Lundin Norway AS, Devoteam AS, MacGregor Norway AS, ABB AS, StepChange; Klüber Lubrication and Applica AS. The academic/research partners are: UiA (Grimstad/Kristiansand), Teknova (Kristiansand), NTNU (Trondheim), IRIS (Stavanger), AAUC (Aalesund), RWTH (Germany) and AAU (Denmark). There will also be collaboration with University of Texas at Austin, KTH(Sweden) and DTU(Denmark). The industry groups are GCE NODE and GCE Maritime.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov