Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access

Alternativ tittel: Senter for skalerbar dataaksess

Tildelt: kr 96,0 mill.

SIRIUS-senteret for forskningsdrevet innovasjon støtter opp om digitalisering av kunnskapsintensive arbeidsprosesser. Her er aksess til data en flaskehals. Dessverre er informasjon som brukes i industri vanskelig å aksessere. Den er spredt over mange databaser og har inkonsistente formater. Overføring av informasjon, selv innen samme selskap, er vanskelig og tidkrevende. Kostnader for dette er økene og mangelfulle beslutninger tas. Dette ble identifisert som et problem for nasjonal konkurransekraft i en KONKRAFT-rapport i 2018. SIRIUS har samlet akademiske forskere, IT-leverandører og industrielle sluttbrukere for å fokusere på dette problemet. Vi har samlet operatører med deres leverandører for å identifisere forretningsutfordringer, med fokus på verdikjeden til olje & gass-industrien. Vi har arbeidet med IT-leverandører for å utvikle løsninger på industrielle utfordringer. Fra vårt utgangpunkt i olje & gass har vi fulgt industritrender og har utviklet resultater som har bred anvendelse og verdi. Digitalisering bruker datamaskiner for arbeide mer effektivt. SIRIUS har derfor en dobbel innovasjonsagenda. Først skaper vi IT-innovasjon gjennom ny maskinvare og programvare som tilbyr bedre behandling av data og enklere aksess til informasjon. Innovasjonen bygger på våre forskningsprogram der vi, i ulike disipliner av informatikk, har utviklet metoder og verktøy. Vår ambisjon var å kombinere resultater fra disse disipliner i praktisk anvendelse i industri. Dernest skaper vi innovasjon ved å bruke IT-verktøy til å transformere arbeidsprosesser. SIRIUS har adressert dette gjennom fyrtårnsprogrammer relatert til undergrunnsdata, engineering og drift, samt anvendelser innenfor helse og miljøstudier. Forskningsdrevet IT og forretningsinnovasjon er utfordrende. SIRIUS har analysert samspillet mellom teknologi og organisasjon og bidratt til NORSOKs strategi for krav til teknisk informasjon. Semantiske teknologier er utviklet for å skape informasjon gjennom å gi betydning til data. SIRIUS har videreutviklet fagfeltet ved å utvikle OTTR, et verktøy som gjøre det enklere for ingeniører å skape semantiske modeller på egen hånd. SIRIUS utviklet også IMF, et rammeverk for modellering av informasjon som inngår i design og drift av industrielle anlegg. Vår databaseforskning har forbedret RDFOx, en grafdatabase utviklet og kommersialisert gjennom vår partner ved universitetet i Oxford. Formelle metoder utvikler matematiske verktøy for å analysere komplekse systemer. Målsetningen til dette arbeidet er å simulere systemer og verifisere at de virker som de skal. SIRIUS-teamet har videreutviklet ABS, et programvaresystem som er basis for en rekke EU-prosjekter. Vårt arbeid med domene-tilpasset datavitenskap har sett på hvordan teknisk informasjon i dokumenter kan kombineres med strukturerte data og kunnskap ved bruk av maskinlæring. Dette forbedrer ytelsen og forklarbarhet til maskinlæring. Våre resultater er en av pilarene i Integreat, et nytt senter for fremragende forskning (SFF). Data-aksess og beslutningstaging krever hurtige og effektive kalkulasjoner. SIRIUS har forsket på forbedring av HPC tungregning og sky-baserte skalerbare løsninger og har forbedret ytelsen til simulatorer for olje & gass reservoarer. Vi har også bidratt til å forbedre HPC-arkitekturer og utstyr for datatrafikk med høy kapasitet. SIRIUS har demonstrert forretningsinnovasjon gjennom sine fyrtårnsprosjekter. I fyrtårnet relatert til undergrunnsdata har vi utviklet Geologi-assistenten, en programvare som hjelper geologer med å dokumentere og analysere deres konklusjoner i tolkningsarbeid. Vi har også demonstrert hvordan kunnskapsbasert data-aksess kan forbedre hvordan sluttbrukere henter ut data fra deres databaser, på egen hånd, uten IT-støtte. Dette er demonstrert på publiserte undergrunnsdata fra Equinors Volve-felt. Fyrtårnet for engineering og drift har sett på utfordringer relatert til design og drift av komplekse anlegg (som oljeplattformer). Her har vi arbeidet sammen med en rekke industri-finansierte samarbeidsprosjekter. Vi har arbeidet med engineering-selskap og operatører for å utforske hvordan IMF kan bli brukt for å modellere anleggsinformasjon. Dette har ledet til et lovende samarbeid rundt internasjonale standarder og tysk industri. En digital tvilling er et mønster for å bygge applikasjoner som løser virkelige forretningsproblemer. SIRIUS har utviklet beste praksis og arkitekturer for digitale tvillinger, i samarbeid med brasilianske partnere. ABS-verktøyet kan bli brukt til å simulere og analysere logistikk og planer. Denne tilnærmingen virker for forsyningsbåter for olje & gass, men den kan også anvendes for planlegging for sykehus. SIRIUS har anvendt komplisert informatikk til forretningsutfordringer i verdikjeden til olje & gass-industrien. Vi ser nå at «twin transition» - digital og grønn omstilling – krever mer av våre systemer for informasjonsforvaltning. SIRIUS har gitt et grunnlag for denne transformasjonen.

Actual impacts: - IMF as an promising cross-industry framework for transforming information management in engineering and operations. - OTTR as a tool for making semantic modelling scalable and usable in real-world applications. - The SIRIUS digital twin model and best practices as a pragmatic tool for understanding implementing cost-effective, scalable digital twins. - Establishment in European and global networks for industrial application of semantic technologies. - Supporting and enabling a new wave of standardization and interoperability in the process, energy and manufacturing industries: DEXPI, NAMUR, IDO, IDTA, CFIHOS/IOGP, OSDU. - A better, faster and more accurate open-source reservoir simulator. - A domain-adapted language model for oil & gas terminology. - Award-winning computer tools to support qualitative decisions in geosciences. - A new generation of high-capacity interconnect switches for HPC. - Use of a professionally-run mentoring program to link junior researchers with senior managers. - Adoption of international best practices for managing partner involvement and translation between researchers and partners. - Establishment of robust collaborations with Germany, Brazil and UK. Potential Impacts: - Creation of a world-class centre of excellence in industrial information modelling and applications, linking the computer science and engineering disciplines across the process, energy and manufacturing industries. - Recognition of University of Oslo as a valued participant in European projects related to the digital transformation of industry.

Over recent years the sheer quantity of available data has been increasing at an exponential rate. The key bottleneck limiting end-user exploitation of this data is the difficulty of accessing just the relevant data. As one of the most information-intensive business sectors, the Oil & Gas industry is affected more than most; for example, Statoil estimates that its annual cost of data access is 250 MNOK in the Exploration unit alone. Recent technological developments promise a breakthrough in addressing the data access problem. The SIRIUS consortium assembles a team of research and development groups, from both academia and industry, with world leading expertise and a broad coverage of relevant technologies, together with two major Oil & Gas companies, and leading IT vendors. The consortium will collaborate in the development, deployment and evaluation of innovative data access technologies, following a value-adding innovation cycle designed to promote the transfer of knowledge and expertise as well as technology, and hence to accelerate the development and adoption of innovative data access technology in the Oil & Gas industry. Although SIRIUS is focussed on the Oil & Gas industry, the complexity of the challenges found in this domain mean that solutions developed here will almost certainly be relevant in other areas, and the involvement of major IT companies in the consortium will ensure the rapid transfer of SIRIUS innovations to other business sectors.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon