Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access

Alternativ tittel: Senter for skalerbar dataaksess

Tildelt: kr 96,0 mill.

Vi har alle opplevd hvor vanskelig det kan være å finne filen vi leter etter på datamaskinen. For store norske bedrifter snakker vi om millioner av filer på tusener av datamaskiner. Å finne riktig informasjon blir som å finne nåla i høystakken, hvis man bare visste hvilken høystakk man skal begynne å lete i. Flaskehalsen som begrenser effektiv utnyttelse av slike data er at det er vanskelig å få tak i eksakt det man trenger. SIRIUS-teamet er satt sammen av forskningsprogrammer med verdensledende kompetanse innen flere av teknologiene som er nødvendig for å løse problemet med data-aksess: HPC og sky-teknologi som tilbyr nesten ubegrensede beregningsressurser; nye databaseteknologier som støtter spørringer mot store datamengder; semantiske teknologier som støtter integrasjon av heterogene datakilder og tranformering av data til informasjon; språkteknologier som støtter avansert aksess til ustrukturert informasjon som tekst-dokumenter; data science og analyse av komplekse systemer. SIRIUS gir partnerne en unik mulighet til å samarbeide om teknologiutvikling over hele verdikjeden med rask tilbakemelding. Eksperiment-partnere vil utvikle innovative teknologier; prototype-partnere i Olje & Gass-sektoren vil vise potensialet i de nye teknologiene gjennom forbedrede produkt-prototyper; pilot-partnere vil evaluere prototypene i sitasjoner fra den virkelige verden. Bredden av partnernes ekspertise vil sette oss istand til å lukke sirkelen gjennom en tett kobling mellom forskning og industri. Siden olje & gass-sektoren har komplekse utfordringer med aksess til data. Dette betyr at løsninger som utvikles for denne sektoren kan overføres til andre sektorer. Konsortiet har flere ledende IT-selskaper som vil sørge for rask overføring av SIRIUS-innovasjoner til andre industrier og forretningsområder. Konsortiet arbeider med utpekte utfordringer - fyrtårn - innen leting, drift og anvendelser utenom olje og gass. Disse utfordringer tjener til å fokusere forskningsarbeid og kan løse viktige problems innen digitalisering av Norsk næringsliv. Disse fyrtårnsprosjektene er, innen leting: digital geologi, tilgang til letingsdata gjennom industriens OSDU initiativet, og støtte til utvinning og petroleumsteknologi. Innenfor drift, arbeider vi inne planlegging, kravstyring for utbygging og digitale tvillinger. Andre anvendelser er innen personaliserte medisin og miljøovervåking. Dette arbeidet dekker lese nøkkelområder i KonKraft utvalgets anbefalinger for økt konkurranse i petroleumsnæringen, og arbeidet skal settes ut i praksis gjennom JIP prosjekter og eksternfinansierte piloteringsprosjekter. I 2020 har senteret økt sitt innsats for SMBer, med fire nye patnere: Prediktor AS, Billington Process Technologies, Oxford Semantic Technologies og Ontopic.

Over recent years the sheer quantity of available data has been increasing at an exponential rate. The key bottleneck limiting end-user exploitation of this data is the difficulty of accessing just the relevant data. As one of the most information-intensive business sectors, the Oil & Gas industry is affected more than most; for example, Statoil estimates that its annual cost of data access is 250 MNOK in the Exploration unit alone. Recent technological developments promise a breakthrough in addressing the data access problem. The SIRIUS consortium assembles a team of research and development groups, from both academia and industry, with world leading expertise and a broad coverage of relevant technologies, together with two major Oil & Gas companies, and leading IT vendors. The consortium will collaborate in the development, deployment and evaluation of innovative data access technologies, following a value-adding innovation cycle designed to promote the transfer of knowledge and expertise as well as technology, and hence to accelerate the development and adoption of innovative data access technology in the Oil & Gas industry. Although SIRIUS is focussed on the Oil & Gas industry, the complexity of the challenges found in this domain mean that solutions developed here will almost certainly be relevant in other areas, and the involvement of major IT companies in the consortium will ensure the rapid transfer of SIRIUS innovations to other business sectors.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov