Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Universitetsskoler som innovasjonskonsept for integrasjon i femårige lærerutdanninger

Tildelt: kr 0,30 mill.

Forprosjektet har som formål å utvikle en hovedsøknad til FINNUT som undersøker konseptet og utviklingen av Universitetsskoler tilknyttet femårige lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø (UIT) og Universitetet i Oslo (UIO). Vi vil i hovedprosjektet ut forske innovative modeller for kommunikasjon og samhandling om lærerutdanning og for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) mellom universitetsskolene og universitet hvor studenter, praksislærere og universitetslærere alle er bidragsytere. Universitetsskol eprosjektet er en ide som har hatt kort levetid, som fortsatt ikke er tydelig beskrevet, og som allerede nå farer videre. Vi trenger et empirisk grunnlag for å kunne si mer om kvaliteten i dette konseptet. I forprosjektet vil vi beskrive modellen(e) for universitetsskoler. Vi vil videre, med assistanse av studentene, gjøre en mindre kartleggingsundersøkelse av språk og begreper som benyttes i de eksisterende kommunikasjonsarenaene knyttet til lærerutdanningens praksis.Vi vil avvikle ett seminar og to wor kshoper for å styrke samhandlingen mellom aktørene i universitetsskoleprosjektet og sikre brei forankring av hovedprosjektet. Teamet i forprosjekt bygger videre på lærerutdanningssamarbeidet som er etablert gjennom ProTed. UiO/ILS vil inngå som faglig sam arbeidspartner knyttet til forprosjektet sammen med Norut. Vi vil også videreutvikle kontakten med ProTeds internasjonale partnere i Finland (Åbo Akademi Vasa) og i England (Oxford University). UiTs 6 universitetsskoler og UiOs 13 skoler vil være sentrale partnere i prosjektet.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder