Tilbake til søkeresultatene

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester at NHH Norwegian School of Economics in Bergen - spring term 2015

Tildelt: kr 47 000

Prosjektnummer:

238148

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

The application refers to a scholarship during my exchange semester at the NHH Norwegian School of Economics in Bergen in the Spring Term 2015. Further details and explanations may be found in the attached project description and my letter of motivation.

Budsjettformål:

IS-RUOK-EONR-økonomi

Finansieringskilder