Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: NTP Food for Life 2014-2015

Tildelt: kr 0,25 mill.

NTP food for life består at norske matbedrifter og bransjeorganisasjoner. Nettverket er organsiert med en styringsgruppe og arbeidsgrupper. Det gjennomføres årlige prosesser for å identifisere medlemmenes FOU behov for å synliggjøre dette for virkemiddela pparatet og departementer. Det jobbes for å få til samarbeidsprosjekter for å jobbe med problemstillinger som er felles for medlemmene. NTP food for Life jobber også med kompetansespredning gjennom bla årlig å arrangere NTP Food for Lifes temadag MAt og H else. NTP food for Life har også i 2013 startet et eget kompetanseoverføringsprosjekt der de deltagende bedriftene møtes til 3 samlinger i løpet av et år.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram