Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nye, bærekraftige produkter mot biofilm og korrosjon i petroliumsindustrien

Tildelt: kr 0,20 mill.

Biofilm i alle deler av petroliumsindustrien bidrar store utgifter gjennom korrosjon (microbiologically influenced corrosion, dvs MIC) og redusert gjennomstrømming. Biocider som i dag brukes mot biofilm er lite bærekraftig og reguleres stadig strengere D et er derfor et sterkt behov for nye, bærekraftige produkter for bekjempelse av biofilm.INHIBIO er en gruppe miljøvennlige stoffer som hemmer biofilm. Målet med forsprosjektet er å etablere et korsortium og utarbeide en søknad til Petromaks 2 for videreut vikling av disse stoffene.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum