Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

NERA 42nd Congress - Education for Sustainable Development

Tildelt: kr 47 635

Det vises til "arrangementets mål". I tillegg til 4 keynotes og 146 sesjoner med ca. 640 deltakere vil alle kongressdeltakere få en bok med korte essays relatert til kongressens tema på engelsk.I tillegg til det faglige programmet vil det også gjennomføre s et sosialt program der deltakerne kan møtes for faglige og mer uformelle samtaler.I boka vil det bli gjengitt ca. 20 av ca. 30 bilder som vil bli del av en utstilling laget av billedkunstneren Patrick Huse. Bildene blir i store formater med 2X3m på lerr et montert i alminiumsrammer. Utstillingen er finansiert gjennom egne søknader.Bildene er tenkt som en annen måte å formidle konferansens budskap på. Den vil bli utstilt på store fellesarealer på høgskolen og vil bli der fram til påske. For mer utfyllende informasjon om kongressen, se nettstedet for kongressen: www.nera2014.org.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet