Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FLO FLO brønnbåtkonsept

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

238601

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Geografi:

A) Bakgrunn: - Værforholdene ved en del av dagens lokaliteter kan være utfordrende for å opprettholde drift. - Nye krav til smittevern - Miljøhensyn - Regularitet - Effektive operasjoner, spesialenheter for transport, avlusing, sortering osv. - Effektiv l ogistikk, direkte lossing til slakteri - Reduksjon av kostnader B) Hovedprosjekt deles inn i tre arbeidspakker: Arbeidspakke 1, (definere operasjonelle krav) - Værvindu (strøm, bølge) - Transporttider (fiskevelferd) - Lasting og lossing (fiskevelferd) - Arbeidsmiljø (HMS) Arbeidspakke 2, (utvikle tekniske løsninger): - Skipsteknisk - Vannbehandling - Arbeidspakke 3: Evaluering av driftsmessige konsekvenser - Regularitet - Fiskevelferd - Smittevern - Integrasjon (krav til tekniske løsninger hos opp drettsselskapene) - Økonomi C) FoU problemstillinger: 1.Operasjonelt: - Operasjoner på mer eksponerte lokaliteter - Fiskevelferd - Smittevern - Integrasjon mot utstyr på oppdrettsanlegg - Integrasjon mot utstyr på slakteri 2.Skipsteknisk: - Designkrav f or eksponerte lokaliteter - Sjødyktighet - Fleksibilitet (flere typer enheter) D) Gevinster - Den foreslåtte utviklingen vil bidra til: - Økt kvalitet, som følge av bedre fiskevelferd - Forbedret smittevern - Større fleksibilitet - Capex og Opex bespare lser. - Logistikk løsning som muliggjør en bærekraftig havbruksvekst - Tilrettelegger for økt innovasjon knyttet til smittevern, lusebehandling osv...

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2