Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rensing av olje i produsert vann ved bruk av GIAMAG sin magnetteknologi.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Rensing av olje i produsert vann Produsert vann er i volum det største avfallsproduktet fra produksjon av olje og gass. Bare på norsk sokkel ble det i 2012 sluppet ut 131 millioner m3 oljeholdig produsert vann, en økning på 1,5 % fra året før. Utslipp av produsert vann er den kilden som tilfører størst andel olje til havet. Produsert vann inneholder blant annet dispergert olje (emulsjoner), mono- og polysykliske aromatiske hydrokarboner, alkylfenoler, tungmetaller, naturlig radioaktivt materiale, uorganiske salter og mineralpartikler. I tillegg inneholder vannet kjemikalier tilsatt under produksjonsprosessen, blant annet for å hindre bakterievekst, korrosjon, scale og emulsjonsdannelse, samt stimulere flokkulering og binde oksygen. Det finnes flere løsninger tilgjengelig på markedet for å rense produsert vann for olje. Disse teknologiene fjerner ikke de minste oljedråpene og er avhengig av kjemikalier for å yte best mulig. En ny, optimal renseteknologi for produsert vann vil kunne få en stor fordel på markedet. OiW Process vil i samarbeid med GIAMAG Technologies AS og Aquateam gjøre laboratorietester der tilsetting av adsorbenter har gitt gode resultater for rensing av olje i produsert vann. I tillegg ønsker vi å finne ut om det er andre komponenter i det produserte vannet som kan separeres/renses ved hjelp av liknende adsorbenter.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum