Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The eleventh conference on logic and the foundations of game and decision theory (LOFT 2014)

Tildelt: kr 40 120

Hvordan passer konferansen med VERDIKTs tema og fagsøyler?: VERDIKT er en tverrfaglig konferanse der computer science spiller en hovedrolle. Konferansen fokuserer på formell logikk og interaktiv beslutningstaging, som brukes innen flere IT-felt som spillt eori, kunstig intelligens, multiagentsystemer, automatisk verifikasjon. Konferansen passer under søylen "Brukergrensesnitt, informasjonsforvaltning og programvareteknologi". I hvilken grad har konferansen en internasjonal profil?: LOFT er en velkjent int ernasjonal konferanse, med internasjonale deltagere og invited speakers. The previous ten LOFT conferences took place in Marseille (France), January 1994, Torino (Italy), December 1996, December 1998, July 2000 and July 2002, Leipzig (Germany), July 2004, Liverpool (UK), July 2006, Amsterdam (The Netherlands), July 2008, Toulouse (France), July 2010 and Sevilla (Spain), June 2012. Hvem er målgruppe?: forskere innen flere felt: game and decision theory, logic, computer science and artificial intelligence, philosophy, cognitive psychology, mathematics and mind sciences. Hvor mange deltakere regner dere med?: mellom 60 80. Hvem skal inviteres og hvordan skal konferansen markedsføres?: 4 invited speakers (USA, UK, Nederland, Italia), samt call-for-papers f or innsendte bidrag og presentasjoner. Deadline for innsendte bidrag er i 8. mars. Konferansen er markedsført internasjonalt gjennom vanlige akademiske nettverk og e-post-lister. Hvor skal konferansen avholdes?: ved Universtitetet i Bergen.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet