Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Søknad om støtte til oppfølging av ICOS Norge og ICOS-OTC i årene 2014 og 2015 i påvente av avklaring om langsiktig finansiering

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

238812

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Geografi:

Målet for ICOS-Norge er å etablere et høykvalitets standardisert målenettverk for å dokumentere drivhusgassopptak i land, hav og atmosfære for norske land- og havområder, inkludert Arktis, knyttet sammen i et internasjonalt system gjennom ICOS. Nettverk et som skal opprettes i ICOS er tenkt operert i minst 20 år. ICOS vil integrere terrestriske, hav og atmosfære observasjoner til et unikt, konsistent og høypresisjons datasett som vil danne grunnlag for forskning på karbonkretsløpet og for drivhusgassutsl ippskontroll. ICOS-Norge vil være en viktig brikke og bidra til å utføre dette arbeidet ved å komplettere andre lands observasjonssystemer på vesentlige felt for totaliteten, og samtidig skaffe norske myndigheter og forskningsmiljø nødvendige observasjo ner for nasjonale forhold.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder