Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Electric Vehicle Charging Infrastructure

Alternativ tittel: Flexible Electric Vehicle Charging Infrastructure

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

238875

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Arbeidet går etter planen. Siden siste rapporteringsperiode har prosjektet høstet meget positive resultater. Ut over det rent akademiske har arbeidet også fått gjennomslag blant industrielle aktører. ChargeFlex, et oppstartsselskap, som blant annet tilbyr betalingssystemer for el-bil lading har fulgt prosjektet lenge og har i de siste månedene vært aktivt involvert i utviklingen av deler av prosjektet. I desember ble prosjektet kontaktet av Troms fylkeskommune som ønsket å se nærmere på prosjektet for eventuelt å kunne benytte dette i sin el-buss satsing. Det er nå opprettet et tilknyttet studentprosjekt ved UiT, Narvik som benytter resultater fra FlexChEV for å analysere ladeproblematikken rundt et fremtidige rutenenett i Tromsø basert på el-busser. Multi-tjenestekonseptet som er arbeidet med i FlexChEV står sentralt. Prosjektet har også delt resultater med Loyds fabrikker i Fredrikstad og bidratt til en gründervirksomhet ledet av Per Dybesland rundt utvikling av nye batteristyringssystemer. Universitetet i Ålborg fikk gjennom prosjektet kontakt med norske industriaktører og bringer resultater av sin del av prosjektet inn i et nytt H2020 prosjekt sammen med disse norske aktørene. Dette prosjektet hadde oppstart i januar 2016. Universitetet i Zagreb har med sitt bidrag hatt gjennomslag for forretingsutviklingen hos Koncar i Kroatia. I januar 25.01 ble det avholdt en utvidet, felles workshop i Narvik med blant annet deltagelse fra den europeiske el-bil foreningen, Schneider, MeshCraft, eSmart og andre norske industrideltagere. Alle sider og resultater fra prosjektet så langt ble presentert og diskutert med deltagerne. I tillegg til dette er resultater blitt dokumentert i egne publikasjoner bl.a. ved Energycon 2016 og CIRED 2016. En av disse publikasjonene gir en helhetlig fremstilling av totalkonseptet som er utviklet og analysert så langt. I løpet av sommeren 2016 ble det inngått et tett samarbeid med Troms fylkeskommune hvor resultater fra prosjektet har vært testet i forhold til fylkeskommunens nye el-buss prosjekt. Dette har medført nytt samarbeid med VTT i Finland som var fylkeskommunens konsulent.

The proposed project will support a smart grid strategy that could be termed CS2G. It will explore the possibility of using a dedicated energy storage system (ESS) within the charging station to alleviate grid and market conditions but not compromise the PHEV?s battery charging algorithms or place the daily routine of the PHEV owners in jeopardy. Management of this introduces additional non-technical considerations as traffic and recharging needs will vary according to day and season. Hence a dual set of needs need to be balanced, those of the grid and those of the road. This can be done per unit CS or as a portfolio oriented service including more than one ESS equipped CS. With the aim of achieving demand-response capability of PHEVs, a concept termed v ehicle to grid (V2G) has been proposed as part of a general smart grid strategy where the aim is to reduce peak loads in the energy system to curb price peaks and to alleviate unwanted states in the grid or in grid components. It refers to the task whereb y the system operator is free to use the energy stored in batteries of all grid connected PHEVs for maintaining the safe operation of the network . However, in its basic form, it implies disruption of prescribed battery charging patterns, hence causing th eir accelerated degradation. Furthermore, due to unpredictable nature of short-term load and renewable energy fluctuations for which V2G HEVs should provide reserve, their recharging time could not be strictly defined which is unacceptable to most vehicle owners. The proposed project will support a similar smart grid strategy that could be termed CS2G. It will explore the possibility of using a dedicated energy storage system (ESS) within the charging station to alleviate grid and market conditions but no t compromise the PHEV?s battery charging algorithms or place the daily routine of the PHEV owners in jeopardy. Management of this introduces additional non-technical considerations as traffic and recharging

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi