Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities

Tildelt: kr 49 999

OLKC er en konferanse som har deltagere et sted mellom 120-140 deltagere fra over 30 land. Konferansen er en møteplass for veletablerte forskere internasjonalt og nasjonalt så vel som stipendiater som i mindre grad er kjent med forskning på innovasjon, læ ring og endring. Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo har nå gjennom flere år hatt et meget tett samarbeid, og gjennomfører for tiden flere Verdikt-finansierte forskningsprosjekter sammen. Dette inkluderer REACH ledet av Margunn Aanestad fra IFI ved UiO, KINT ledes av Erik Fosse ved Rikshospitalet, og BEPPLO ledet av Thomas Hoholm. Forskere fra alle prosjektene vil presentere papers på konferansen, og Bjørn Erik Mørk og Thomas Hoholm er med i arrangementskomiteen for konferansen. Dagen før hovedk onferansen vil Bjørn Erik være ansvarlig for doctoral consortium med 16 stipendiater fra hele verden, og 7 anerkjente seniorforskere. Margunn Aanestad er en av de andre som skal bidra som Faculty. Thomas Hoholm vil samtidig være ansvarlig for den andre pr e-conference activity som er en teaching workshop med rundt 10 deltagere fra hele verden. Konferansen OLKC er en utmerket arena for å videreutvikle de faglige nettverkene vi har til miljøer i både Europa og USA, samtidig som det også er en mulighet for oss til å knytte kontakter til andre miljøer som jobber med tilsvarende problemstillinger som oss. På konferansen kommer vi til å kunne presentere egen forskning, men også til å skape en arena for mange andre akademikere til å presentere forskning de er involvert i. Samtidig har vi fokus på å kunne promotere norsk forskning og praksis på en god måte. Arrangementskomiteen legger opp til et moderat budsjett, og er kostnadsbevisste i de valgene som gjøres. Vi gjennomfører konferansen til samme deltakeravgi ft og kostnad pr deltaker som tidligere konferanser arrangert i land med lavere kostnadsnivå, som bl.a. Storbritannia og Spani

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet