Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

Tildelt: kr 83 000

Tidsskrift for velferdsforskning er nå inne i sin 17. årgang og kan se tilbake på en jevn, flerfaglig formidling fra nordisk velferdsforskning. I tidsskriftet blir blant annet temaer som velferdspolitikk, velferdsfattigdom, barnevern, aldring, pensjon, i ntegrering belyst. Jevnlig blir ulike fagmiljøer invitert til å lage et temanummer fra sin egen forskning, og vi inviterer forskere til å skrive kunnskapsoversikter fra sine spesialområder. Redaksjonen består av representanter fra fagområder som jus, ø konomi, historie, statsvitenskap og sosiologi. Forfatterinstruks og andre opplysninger om tidsskriftet ligger her: http://fagbokforlaget.no/?artikkelid=100&tidsskrift=ja Elektronisk tilgang på tidsskriftet (tilgang for abonnenter): http://tfv.portfolio .no/ Brukernavn: rokkan_tfvabonnement Passord: rokkantfv2011 Hvis dere ikke får tilgang til de elektroniske utgavene kan vi sende dere papir- eller pdf-versjonene. Kontakt: hilde.kjerland@uni.no

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet