Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2014

Tildelt: kr 49 999

Semantic Days er en årlig konferanse for bruk av semantisk teknologi i industri og forsvarssektoren. Konferansen presenterer bidrag fra disse sektorene, og fra norske og utenlandske forskningsinstitutter og universiteter. I tråd med regjeringens satsing på digitalisering av industrien norsk er årets fokus på å presentere ny teknologi og forbedrede arbeidsprosesser i utviklingsprosjekter og integrerte operasjoner. Dette er den niende gang konferansen avholdes og det forventes ca. 100 deltagere fra inn- og utland.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet