Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HF4 ROV

Alternativ tittel: HF4 ROV

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

239625

Prosjektperiode:

2015 - 2016

Geografi:

Samarbeidsland:

Tidevannsstrøm energi er en av de siste uutnyttede fornybare energikilder som kan gi industrielle nivåer av fornybar energi. Sektoren er på randen av og bryte gjennom industrielt. Det som stopper det i dag er den teknologiske utfordringen i og operere i sterke strømmer. Remotely Operated Vehicles (ROV ) er ører og øynene til offshore entreprenørvirksomheten, og de er i dag vidt brukt både til ren observasjon og til konstruksjons roller , blant annet innen olje & gass og offshore vind . Konvensjonelle ROVer er imidlertid ikke konstruert for å operere på dagens hastigheter over 1,5 til 2,0 m/s og i praksis er det utfordrende med intervensjonsarbeid ved hastigheter over 1,0 m/s. IKM Subsea og Mo-Jo har gått sammen i utviklingen av et nytt revolusjonerende ROV system. Spesielt tilpasset for å arbeide og drive operasjoner i tidevannsstrømmer . ROV operasjon i tidevannsstrømmer krever systemegenskaper som overgår state of the art av eksisterende ROV teknologi. Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en ny og unik WROV design for drift i ukonvensjonelle miljøer med sterk tidevannsstrøm. IKM vil videreutvikle den allerede eksisterende IKM Subsea Merlin Teknologien for å imøtekomme de ovennevnte kriteriene , og vil dermed revolusjonere ROV kapasitet og evner i forhold til vedlikehold og intervensjon av tidevannskraftverk. Hjørnesteinen i Merlin teknologien er frekvensstyrt elektrisk fremdrift. Denne teknologien gjør det mulig med direkte kablet elektrisk fremdrift med uovertruffen pålitelighet og effektivitet . Teknologien er et resultat av multidisipline ingeniør- og produktutvikling fra ulike IKM selskaper, for eksempel elektro, instrumentering og subsea design. Denne arbeidsklasse ROV teknologien ble først presentert i år 2000 i en subsea trencher.

The principal aim of the project is to develop a novel and unique WROV design for operation in unconventional tidal energy environments. Such a system will be used to support the innovative, HF4 vessel design.The design must incorporate similar payload, sensor, manipulator and tooling capabilities as a more conventional work class ROV, with a considerable reduction in structural drag (and hence projected CSA), mass and an increase in thrust capacity. The aim of this project is to achieve these requirements through a series of research objectives: - Design/ Optimization of thruster system - Design of the buoyancy and structural materials for operation in shallow water depths. - Optimisation of the TMS for use in tidal currents. - Operability and stability of the ROV will be increased. - Dedicated ROV teams, trained and practised

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2