Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordic Startup Awards - En samlende faglig arena for norske teknologigründere

Tildelt: kr 24 999

Nordic Startup Awards er en årlig konferanse dedikert til å anerkjenne nordiske teknologigründere og deres respektive bedrifter. Konferansen søker å samle det norske fagmiljøet innenfor teknologi, og lage en en arena for kunnskapsutveksling, networking og kompetanseheving på tvers av disipliner som informatikk, produktdesign, fysikk, matematikk, m.m. Nordic Startup Awards arrangeres i år i Oslo 22. og 23. mai 2014. Konferansen består av foredrag, en prisutdeling og et etterfølgende sosialt arrangement, med fokus på kunnskapsutveksling, networking og kompetanseheving. Et klart delmål er å stimulere til etablering av nye bedrifter og styrke eksisterende næringsliv innenfor tilstøtende og relevante bransjer. Nordic Startup Awards vil ha en markert inter nasjonal profil. Nærmere 10 land vil være representert på konferansen, herunder inviterte gjester fra Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland, Finland, USA, m.fl. Nordic Startup Awards mågruppe er todelt: 1. Norske og internasjonale teknologigründer e, med sterkt fokus på å tiltrekke jenter og kvinner. Dette søkes oppnådd ved særlig fokus på bedrifter gründet av kvinner. 2. Det norske og nordiske fagmiljøet for teknologi i norske. Disse vil presenteres for et separat område på konferansen, hvor fok uset vil være på paneldebatter, foredrag og networking. Det forventes i overkant av 500 besøkende til Nordic Startup Awards i Oslo. Tidligere har arrangement tiltrukket hundrevis av besøkende i andre nordiske land. Konferansen vil bli fyldig dekket i bl ant annet Arctic Startup, TU.no, m.fl. Nordic Startup Awards vil avholdes på innovasjonshubben MESH i Oslo sentrum i perioden 22-23. mai 2014.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet