Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

The EnSol semitransparent PV Epi cell

Alternativ tittel: EnSol semitransparang Epi Solcelle

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektnummer:

239750

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Ekstra lag til solceller fanger mer lys fra solen. Vanlige solcellepanel er laget av silisium. EnSol AS har utviklet en nesten gjennomsiktig solcellefilm, en såkalt tynnfilm, med nanoteknologi. Denne tynnfilmen kan legges oppå en helt vanlig silisiumsolcelle uten at man trenger å gjøre noen andre endringer på selve solcellen. Med tynnfilmen på toppen kan man i teorien øke effekten på dagens beste solcellepanel med over 5 %. Tynnfilmen og silisiumet utnytter nemlig solenergien mer effektivt i samspill enn hver for seg. Silisium er fremdeles kjent for å gi mest strøm, men tynnfilm kan likevel utnytte den blå og grønne delen av sollyset bedre enn hva silisiumet får til. Høy effektivitet fra solpaneler vil bli stadig viktigere siden installasjon og drift utgjør økende kostnader. Betydelige fremskritt mot en nanopartikkelbasert halvtransparent solcelle har blitt oppnådd. Langtidsmessing følsomhet og stabilitet er blitt forbedret ved justeringer av celle sammensetninger. Den totale PV celleren effektivitet og potensialet til å påvirke PV-modulens ytelse har imidlertid betydelig redusert sluttproduktets kommersielle levedyktighet. Spesielt i lys av ny tøffere konkurranse i det eksisterende PV teknologimarkedet.

EnSol AS har konstruert, patentert og under utvikling en ny type 4 generasjon solselle. Solsellen er bygget opp av nanotynne lag av metalliske materialer som påføres bæreflaten i en vakum prosess hvor metallet avsettes ved fysisk fordampning (Physical Vapor Deposition - PVD). EnSol solselle er en innovativ fotovoltaisk teknologi som utnytter den resonante absorpsjon skapt i et nanokompositt dielektrisk materiale og et innebygget elektrisk felt. Et lignende konsept er under utvikling ved UCBerkeley i USA. EnSol utfører i eget anlegg fordampning av metalliske materialer og syntetisering av nanopartikler med den største kjente nanopartikkelkilde. Arbeidet med fremstilling og utforsking av nye nanokompositt dielektriske materialer pågår og videreføres. Dette prosjektet er delvis etablert på initiativ fra brukermiljø som ønsker en økning av paneleffektiviteten som kan gi lavere enhetskostnader pr produsert energienhet i solfarmer og hybrid Solar Updraft Tower innstallasjoner. Det er etablert kontakt med relevante sluttbrukere (se støttebrev). Videre ønsker bilindustrien en spray - on PVteknologi (på karoseriet) til fremtidig ledningsfri lading av elbiler. I prosjektet skal en fremstille semitransparante eksperimentelle solseller på glass-substrat. Disse seller vil bli testet som egne seller og som tandemselle oppå Si selle. Resultater fra disse tester vil danne basis i den videre iterative utforsking og optimalisering av elektriske, optiske og termiske effekter. EnSol har langvarig samarbeid med Universitetsmiljø og i dette prosjektet er UiB (partikkel/mikroskopi)og UiA (PV absorpsjon/spektral) viktigste akademiske samarbeidspartnere for analyser og post.doc arbeider. EnSol`s industrielle målsetning er ved en avgrenset markedsintroduksjon i 2017/2018 å ha en norskutviklet solselleteknologi tilgjengelig for salg/lisensiering. Parallelt med forskningsprosjektet vil selskapet videreutvikle sin forretningsplan innen disse markedssement i samarbeid med utvalgte sluttbrukere.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi