Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Smart Energy Storage Enabler

Alternativ tittel: Smart energilagring

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektnummer:

239760

Prosjektperiode:

2015 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Strømnettet står foran økende utfordringer som skyldes både den økte integrasjonen av variabel og distribuert produksjon fra fornybar energi og økningen av krevende laster slik som f.eks. el-biler, induksjonstopper og varmepumper. Dette kan føre til spenningsproblemer og flaskehalser i nettet. Strømnettet trenger derfor fleksible og kostnadseffektive virkemidler for å håndtere disse utfordringene. Med fallende batteripriser, kan batterier være en aktuell kilde til slik fleksibilitet. En utfordring er imidlertid at systemene som skal omforme og styre strømmen til og fra batteriet fortsatt har vært kostbart og relativt lite funksjonelt. Dette prosjektet har utviklet ny teknologi for strømomforming og styring som muliggjør kostnadseffektiv bruk av batterier for diverse fleksibilitetstjenester. Prosjektet har utnyttet Elteks modulære og skalerbare "byggekloss"-konsept for likerettersystem for nødstrøm. Slike system er bygget opp av et konfigurerbart antall likerettere på rundt 2kW hver og en systemkontroller. Dette prosjektet har utviklet en ny patentert kraftelektronikk for å gjøre strømomformerne bi-direksjonelle og systemkontrolleren konfigurerbar for flere energilagringstjenester. I tillegg er det blitt utviklet en SW-applikasjon som kan kommunisere med og håndtere en flåte av slike distribuerte, smarte energilagringssystemer. I tillegg til prototyper av nye strømomformere og kontroller, er det også installert piloter av energilagringssystemer i distribusjonsnettet og i et bygg. Prosjektet har vært svært vellykket og lagt grunnlaget for videre standardisering og industrialisering av nye produkter og tjenester i et nytt og voksende marked.

Dette prosjektet vil utvikle teknologi innen kraftelektronikk og styring som bidrar til at distribuerte batterier blir kostnadseffektive, aktive og koordinerte verktøy med en betydelig positiv effekt på strømnettet. Spesielt vil systemer med «passive» nødstrømsbatterier bli gjort i stand til å levere diverse effekttjenester til nettet, også. Strømnettet står foran økende utfordringer som skyldes både den økte integrasjonen av variabel og distribuert produksjon fra fornybar energi og økningen av krevende laster slik som el-biler og ikke-ohmske laster som er styrt av kraftelektronikk. Strømnettet trenger derfor fleksible og kostnadseffektive virkemidler for å håndtere disse utfordringene. Dette prosjektet vil utvikle et unikt konsept for strømomforming som vil muliggjøre ny og kommersiell bruk av batterier. Prosjektresultatet vil ha følgende effekt på strømnettet: - Redusert nettkvalitetsproblemer som skyldes integrasjon av fornybar energi - Redusert problem med flaskehalser i distribusjonsnettet - Økt integrasjon av fornybar energi pga redusert produksjons-struping i overskuddssituasjoner De sentrale FoU-utfordringene vil være: oppnå en kompakt bi-direksjonell nett-tilkoblet strømomformer som tilfredsstiller motstridene krav knyttet til virkningsgrad, kostnad og funksjonallitet. Disse utfordringene vil kreve forskning som utnytter nye materialer og komponenter innen kraftelektronikk og avansert styring av slike batteri- og strømomformersystemer.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi