Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo 2014 - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Tildelt: kr 49 999

Spillexpo 2014 er oppfølgeren til Spillexpo 2013, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2014 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Gamescom. Gamex i Sverige gjester hvert år mer enn 25.000 mennesker. Et klart delmål er å stimulere til etablering av nye bedrifter og styrke eksisterende næringsliv innenfor tilstøtende og relevante bransjer. Spil lexpo vil ha en markert internasjonal profil. Messen har allerede signert verdens største spillutviklingsselskaper som Sony Playstation, Electronic Arts, Activision Blizzard og Nintendo som utstillere. De internasjonale utstillerne vil også stille talsper soner og teknologieksperter til Spillexpos rådighet i paneldebatter og workshops. Spillexpos målgruppe er todelt: 1. Det generelle spillpublikum, i hovedsak gutter og menn i alderen 12-40 år. Det vil også være et sterkt fokus på å tiltrekke jenter og k vinner. Dette søkes oppnådd blant annet ved å ha fokus på sterkt jenteinspirerte spill og sosiale aktiviteter. 2. Det norske fagmiljøet for spill i Norge. Disse vil presenteres for et separat område på messen (med aldersgrense), hvor fokuset vil være på paneldebatter, foredrag og workshops. Det forventes i år i overkant av 17.000 besøkende til den tredje installasjonen av norske Spillexpo. Spillexpo 2013 ble gjestet av 15.000 besøkende og ble dekket av blant annet NRK Dagsrevyen, TV2, NTB Nyheter, m.fl. Spillexpo 2014 vil invitere norske og internasjonale foredragsholdere, utstillere, kulturpersonligheter og det generelle spillpublikum. Messen vil markedsføres ved hjelp av en markedsføringspakke til en verdi av 3 mill. NOK, blant annet i VG og øvrige aviser, TVNorge, på radio, på internett og i sosiale medier, samt via pressen ved pressemeldinger. Spillexpo vil avholdes ved Norges Varemesse i Lillestrøm i perioden 7-9. november 2014.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet