Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

PCOS mothers and their children: Follow-up of a double-blind,randomized, Norwegian multicentre study on metformin during pregnancy

Alternativ tittel: Oppfølgingsstudie av barn og deres mødre som deltok mellom 2005-2009 i PregMet1 eller NormalFlow studien

Tildelt: kr 8,9 mill.

Hovedresultatene fra fra PedMet studien er nå publisert. Fra oppfølgningen av barna fant vi: 1. at barn født av mødre med PCOS og som fikk metformin i graviditeten, hadde høyere KMI og forekomst av overvekt i 4 års alderen, enn barn født av mødre med PCOS som fikk narre medisin (placebo). 2. at når barna var i gjennomsnitt 8 år gamle, hadde de, der mødrene fikk metformin, høyere KMI, mer bukfett og det var flere av barna som hadde overvekt og fedme. Disse funnene er meget overraskende og det motsatte av hva vi i utgangspunktet forventet oss. Våre funn har fått stor internasjonal oppmerksomhet og ble publisert i de beste tidsskriftene. Dette understreker vekten av oppfølgingsstudier. 3. Vi fant også at metformin IKKE påvirket barnas cognitive funksjon. Fra oppfølgningen av mødrene fant vi 1. at metformin behandling under graviditet ikke endret mødrenes metabolske langtidshelse målt i KMI, sentralisert fedme, blodtrykk eller sukkeromsetning 2. at høye prolaktinnivåer under graviditet og økning av bryststørrelse under graviditet var assosiert med en bedre langtidshelse hos kvinner med PCOS 3. at kvinner med PCOS sammenlignet med kontroller hadde oftere lege-diagnostisert astma, og de var mere både obstruktive og restriktive ved spirometri undersøkelse. Vi fortsetter arbeidet med å 1. finne ut hvorfor metformin ikke har effekt på svangerskapsdiabetes og 2. hvordan svangerskapsdiabetes hos mødre med PCOS påvirker barnas helse.3. undersøke og kartlegge fødselsopplevelse, amming og depresjon i og etter graviditet hos kvinner med PCOS.

Results from this project has changed the understanding of long-term effects of metformin on offspring health. The findings have modified current clinical practice and are cited in guidelines. Metformin is mostly used to treat gestational diabetes. We have previously demonstrated that metformin has no effect on glucose metabolism in pregnancy. The additional information that it even affects offspring, may definitively change current practice, both nationally and internationally. But this will take time. We have recently submitted a manuscript to "Legetidsskriftet" on this subject. We have also gained more knowledge on metabolic and respiratory health of women with PCOS.

We have in 2005-09 conducted a randomized, double blind, placebo-controlled study on metformin treatment in pregnant PCOS women (PregMet1) and a group of matched healthy controls. Our patient and control material is unique in an international setting. We are the only ones who have access to this unique RCT cohort and therefor are able to answer the posed questions. We hypothesize that metformin has positive long-term health effects on the exposed children, i.e. less obesity, more favorable metabolic profile and better cognitive function. Metformin passes the placenta and the fetus is exposed to therapeutic concentrations. It is of great importance to 1) explore the possible health effects of intrauterine metformin exposure, 2) establish both short- and long-term safety 3) relate our findings to a control group 4) relate children`s health to maternal health in a longitudinal manner. We will follow up mothers and children in all 5 health regions. It is based on an RCT with potential to reduce preterm birth and prevent morbidity in children. The PedMet1 study will involve co-operating pediatricians, endocrinologist, obstetrician, pulmonologist and nurses. Recently published and preliminary results suggest a positive effect of intrauterine metformin exposure i.e. larger head circumference at birth in metformin exposed children (similar to the control group) and higher weight at 1 year of age, both associated with better health and less insulin resistance later in life. Large head circumference is generally correlated to better cognitive function. An intriguing idea is to explore whether this can be shown in metformin exposed children. It is very important to perform this study before the children enter puberty. To gain knowledge about the vicious circle of "big mothers-big offspring", and the possibility to reduce or prevent insulin resistance may constitute a major step forward and is a daring project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder