Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordisk konferanse for storfeprodusenter, rådgivere og andre

Tildelt: kr 38 768

Fagkonferanse med over 20 faginnlegg i tillegg til gruppearbeid og debatt. Det er også satt av tid til byvandring i Steinkjer, Spelet om Helag Olav (Stiklestad), befaring langs den Gyldne Omvei (Inderøy), og gårdsbesøk i nærområdet. I tillegg til fagprogr am er det også etablert program for ledsagere og for barn og unge. Det er planlagt vel 200 deltagere, balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder. Detaljert program kan lastes ned her: http://noek.org/2014/Program_web.pdf Tilsvarende konfera nser blir arrangert i regi av Nordisk Økonomisk Kvegavl (NØK) hvert annet år og da på rundgang mellom de nordiske land. Felleskjøpet Fôrutvikling, Tine Rådgivning og medlem og Geno har vederlagsfritt tatt på seg oppdrag om å være sekretariat og programko mite. De nevnte bedrifter bidrar økonomisk i forhold til å legge til rette gårdsbesøk og kulturinnslag. I tillegg betaler deltagerne konferanseavgift som dekker opphold, bespisning og transport.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram