Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Nordic Joint Programme on Health and Welfare

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

241064

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon