Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Fire temagrupper under Regional Innovation Policies Conference

Tildelt: kr 99 999

Universitetet i Stavanger ved Senter for Innovasjonsforskning arrangerte 16. og 17. oktober den 9. Regional Innovation Policies-konferansen (RIP). RIP er en konferanse for forskere, praktikere og politikkutviklere innenfor temaene regional innovasjon, regional utvikling og innovasjonspolitikk. Dette er en internasjonal konferanse som arrangeres ved et nytt universitet hvert år. Tidligere konferanser har blitt arrangert i Porto, Salzburg, Santander, Edinburgh, Grimstad, Lund, Porto og San Sebastián, med bred internasjonal deltakelse fra hele Europa. Fraunhofer Institut i Karlsruhe ble valgt som arrangør for RIP-konferansen i 2015, og Cardiff University vil arrangere konferansen i 2016.

Universitetet i Stavanger ved Senter for Innovasjonsforskning har blitt valgt som arrangør av den 9. Regional Innovation Policies-konferansen (RIP). RIP er en konferanse for forskere, praktikere og politikkutviklere innenfor temaene regional innovasjon, r egional utvikling og innovasjonspolitikk. Dette er en internasjonal konferanse som arrangeres ved et nytt universitet hvert år. Arrangementet i Stavanger vil bestå av til sammen ni temagrupper som belyser ulike sider av regional innovasjon og innovasjons politikk som fenomen. Fire av disse temagruppene er foreslått av forskere knyttet til prosjekter finansiert av DEMOSREG-programmet og bygger på forskning gjennomført i programmet. Prosjektet «Economic Development Paths in Norwegian Regions: Constructin g Regional Advantage in Central and Peripheral Regions» (209769), hvor Lars Coenen, NIFU, er prosjektleder, vil stå for to temagrupper: Lars Coenen vil, sammen med Bernhard Truffer, EAWAG, arrangere temagruppen «The Greening of Regional Innovation Policy» . Videre vil Arne Isaksen, UiA, sammen med Michaela Trippl, Lund, arrangere temagruppen «Path Development and Change in Non-Core Regions». Prosjektet «Capabilities for Regional Innovation in a Globalizing World» (209761), hvor Martin Gjelsvik, IRIS, er prosjektleder, vil også stå for to temagrupper: Martin Gjelsvik vil, sammen med David Charles, Strathclyde, arrangere temagruppen «The Role of Universities in Regional Innovation Policy». Videre vil Ragnar Tveterås, UiS, sammen med Frank Asche og Petter O smundsen, arrangere temagruppen «Natural Resource Based Regional Innovation Policy». Gjelsvik og Tveterås deltar også i den lokale arrangementskomiteen. Vi ønsker med dette å søke støtte til gjennomføringen av disse fire temagruppene på konferansen. Dett e vil innebære anslagsvis ti panelsesjoner med fire papers i hver, altså totalt 40 deltakere som kan knyttes direkte til temagrupper som bygger på de to DEMOSREG-prosjektene.

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning