Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2014

Tildelt: kr 49 999

NTNU er initiativtaker til konferansen som ble opprettet i 2007. Universitetet mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning for IKT i offentlig sektor. Målet er å fremme utviklingen som St meld 17, Eit informasjonssamfunn for all e, legger opp til. Fokus er på løsninger og faktiske eksempler på hvordan utfordringer kan løses. Konferansen samler aktører fra alle sektorer i Norge, herunder statlige etater, kommuner og fylkeskommuner, leverandører og forskere. Den blir dermed et mø tested for mennesker som vanligvis ikke samles på ett sted, og bidrar på en konstruktiv måte for å nå felles mål. Nye kontakter og muligheter skapes.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet