Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Musikk, teknologi og matematikk på Parkteatret.

Tildelt: kr 9 216

Prosjektnummer:

241135

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Geografi:

Ikke bare kan lydbølgene som musikk er bygd opp av beskrives matematisk men også mange musikalske grunnelementene som rytme, melodi, harmoni og klangfarge har en underliggende matematisk struktur. Matematikken kan derfor hjelpe med å svare på grunnleggend e spørsmål som: Hva er egentlig god musikk? Hva er en god rytme? Og hvorfor oppfattes noen akkorder som velklingende, mens andre oppleves som ubehagelige? Matematikk og teknologi ligger også bak den digitale revolusjon som har ført til en eksplosiv utvi kling i hvordan musikk kan bearbeides, produseres og ikke minst distribueres. De siste årene har strømmetjenester som WiMP og Spotify tatt mer og mer av musikkmarkedet. Men for at musikk skal kunne digitaliseres, komprimeres og distribueres over internett er det beregninger som ligger til grunn som kan påvirke hvordan lyden til slutt høres ut. Hvor stor forskjell er det egentlig i lyden fra en gammel vinyl LP og en digital MP3? I egen utstillingsdel vil vi blant annet vise frem både hvordan man kan skrive ut egne vinylplater ved hjelp av en 3D-printer. Musikkforsker Alexander Jensenius har vært tilknyttet flere VERDIKT prosjekter, og med arrangement ønsker vi blant annet å vise frem bredden i forskningen som foregår innenfor norsk IKT forskning http://ww w.forskningsradet.no/prognett-verdikt/Nyheter/Musikkens_elektroniske_fremtid/1253983834681?lang=no Vi ønsker å formidle forskning og kunnskap i grenselandet musikk, teknologi og matematikk til et voksent publikum, og har derfor valgt å legge arrangemente t til Parkteatret på kveldstid under Forskningsdagene. Ved siden av en generell profilering av IKT forskning gjennom programoppsettet, vil det selvsagt være mulig for Forskningsrådet å profilere mer spesifikke temaer. Søknaden gjeldet dekning av utgifter til leie av lokaler og markedsføring. Det samlede budsjettet for arrangementet er 58 000 kroner. Eventuell støtte fra VERDIKT vil dekke leie av Parkteater på 26 000 kr, samt markedsføring på 3000 kr.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT