Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Internasjonalt seminar om vinteroverlevelse av gras

Tildelt: kr 46 038

Det settes opp et internasjonalt seminar 11.-12.november 2014 på Gjøvik. Forelesere er blant de fremste i Norge, Europa, USA og Canada på vinteroverlevelse av gras i grøntanlegg. Målgruppa er dem som arbeider med gress i grøntanlegg i Norden, representan ter for frøfirma og andre leverandører, veiledere, forskere og studenter. Bakgrunnen er avslutningen av det NFR-støttede prosjektet (208010) Bedre overlevelse av grasdekte grøntarealer i nytt vinterklima som har bragt ny kunnskap om gressarters tilpasnin g til vinterklima. Forelesere fra USA, Candad og Island har arbeidet med utfyllende, relevante prosjekter. Det søkes støtte til reise og opphold for forelesere utenom Bioforsk, og til å utarbeide god skriftlig kursdokumentasjon, i alt NOK 47 tusen.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram