Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Tildelt: kr 3,3 mill.

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel undersøkes segregering innenfor bestemte grenser, f.eks. administrative grenser mellom kommuner og bydeler. I dette prosjektet undersøkes "nabolagene" rundt hver enkelt person ved hjelp av en teknikk som kalles "individualiserte skalerbare nabolag". Prosjektet måler graden av segregering nabolag, visualiserer dem og måler konsekvensene av segregering for menneskers livsløp. Prosjektet sammenligner resultater fra fem ulike Europeiske land. I den siste rapporteringsperioden har prosjektet produsert en rekke publikasjoner hvor individualiserte skalerbare nabolag for Norge (ISN) er analysert alene og sammen med data fra andre land. Vi har også produsert interaktive kart som ligger tilgjengelig på internett.

This project employs an innovative technology for urban analysis that addresses a main concern of contemporary urban policy: urban residential segregation and its effects on social inclusion. International comparisons of residential segregation and the ef fectiveness of various strategies are lacking, because segregation is spatially complex and because geographical units of analysis are different in size and distribution. Our innovative approach uses the increased availability of geocoded individual data to construct individualized scalable neighbourhoods to measure segregation. For comparative research, the advantage of using egocentric neighbourhoods with a predetermined number of neighbours is that it allows direct comparison across national and urban contexts. In ResSegr we will compute measures of socio-demographic segregation based on such neighbourhoods for urban areas in Europe. Based on these measurements, we will compare patterns of segregation, evaluate theories about the driving forces of resi dential segregation and examine effects of area-based programmes on segregation. The method has proven very successful using Swedish micro data. By creating a European database on segregation measures we will enable public and private actors to assess pat terns of segregation in places with different political and economic systems and give tools to fight this substantial threat to social cohesion and the welfare state.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe